Thứ hai, 24/08/2015 - 18:00

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Mở TPHCM và ĐH Hoa Sen

Dân trí

Hội đồng tuyển sinh của các trường ĐH Mở TPHCM và ĐH Hoa Sen đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2015

  1. Trường ĐH Mở TPHCM:

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành như sau:

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Điểm chuẩn trúng tuyển

 

 

Điều kiện bổ sung

 

 

Ghi chú

 

 

D220201

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

28,25

 

 

Ưu tiên (D1)

 

 

- Thí sinh đăng ký tổ hợp D1 có điểm tổng cộng từ 28,25 (≥28,25).

- Những tổ hợp còn lại điểm tổng cộng phải lớn hơn 28,25 (>28,25).

 

 

D220204

 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

27,00

 

 

 

 

 

 

D220209

 

 

Ngôn ngữ Nhật

 

 

28,00

 

 

Ưu tiên (D0, NN≥7,0)

 

 

- Thí sinh đăng ký tổ hợp D0 có điểm tổng cộng từ 28,00 (≥28,00) và điểm môn Ngoại ngữ từ 7,0 trở lên.

- Những tổ hợp còn lại điểm tổng cộng phải lớn hơn 28,00 (>28,00).

 

 

D220214

 

 

Đông Nam Á học

 

 

20,50

 

 

 

 

 

 

D310101

 

 

Kinh Tế

 

 

21,00

 

 

 

 

 

 

D310301

 

 

Xã hội học

 

 

19,50

 

 

 

 

 

 

D340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

21,00

 

 

Ưu tiên (D1, A1), A0(TO≥7,0)

 

 

- Thí sinh đăng ký tổ hợp A1, D1 có điểm tổng cộng từ 21,00 (≥21,00) .

- Thí sinh đăng ký tổ hợp A0 có điểm tổng cộng từ 21,00 (≥21,00) và có điểm môn TOÁN từ 7,0 trở lên.

 

 

D340201

 

 

Tài chính ngân hàng

 

 

20,75

 

 

 

 

 

 

D340301

 

 

Kế toán

 

 

20,75

 

 

Ưu tiên (D1, A1), A0(TO≥7,0)

 

 

- Thí sinh đăng ký tổ hợp A1, D1 có điểm tổng cộng từ 20,75 (≥20,75).

- Thí sinh đăng ký tổ hợp A0 có điểm tổng cộng từ 20,75 (≥20,75) và có điểm môn TOÁN từ 7,0 trở lên.

 

 

D340405

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

20,00

 

 

 

 

 

 

D380107

 

 

Luật kinh tế

 

 

21,75

 

 

 

 

 

 

D420201

 

 

Công nghệ Sinh học

 

 

18,00

 

 

 

 

 

 

D480101

 

 

Khoa học máy tính

 

 

26,50

 

 

 

 

 

 

D510102

 

 

CNKT Công trình xây dựng

 

 

18,75

 

 

 

 

 

 

D580302

 

 

Quản lý xây dựng

 

 

18,75

 

 

 

 

 

 

D760101

 

 

Công tác Xã hội

 

 

18,75

 

 

 

 

 

  1. Trường ĐH Hoa Sen:

Chiều 24/8, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Hoa Sen đã quyết định điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 của các phương thức tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy đối với thí sinh PTTH thuộc khu vực 3 các ngành ĐH là từ 15 đến 22 điểm, Cao đẳng là từ 12 đến 13 điểm, Chương trình Liên thông: 15 điểm.

Chi tiết các ngành cụ thể:

Bậc ĐH:

 

Mã ngành

 

 

Ngành bậc đại học

 

 

Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1,2

 

 

Điểm trúng tuyển

 

 

Phương thức 1,2

 

 

Phương thức 3

 

 

Phương thức 4

 

 

D460112

 

 

Toán ứng dụng  (*)

(hệ số 2 môn Toán)

 

 

A00, A01, D01, D03, D07

 

 

19,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D480102

 

 

Truyền thông và mạng máy tính

 

 

A00, A01, D01, D03, D07

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D480103

 

 

Kỹ thuật phần mềm

 

 

A00, A01, D01, D03, D07

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

A00, A01, D01, D03, D07

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D510406

 

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

A00, B00, D07, D08

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D850101

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

A00, A01, B00, D01, D03

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340405

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

A00, A01, D01, D03, D07

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340409

 

 

Quản trị công nghệ truyền thông

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

16,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

17,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340115

 

 

Marketing

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

17,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340120

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

18,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340201

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340301

 

 

Kế toán

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340404

 

 

Quản trị nhân lực

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340103

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340107

 

 

Quản trị khách sạn

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

17,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D340109

 

 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

16,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D220201

 

 

Ngôn ngữ Anh (*)

(hệ số 2 môn tiếng Anh)

 

 

D01, D14, D09, D15

 

 

22,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D210403

 

 

Thiết kế đồ họa

 

 

H00, H01, H02, H03

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D210404

 

 

Thiết kế thời trang

 

 

H00, H01, H02, H03

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

D210405

 

 

Thiết kế nội thất

 

 

H00, H01, H02, H03

 

 

15,00

 

 

6,5

 

 

7,4

 

 

Bậc CĐ:

 

Mã ngành

 

 

Ngành bậc cao đẳng

 

 

Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1

 

 

Điểm trúng tuyển

 

 

Phương thức 1

 

 

Phương thức 3

 

 

Phương thức 5

 

 

C340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

13,00

 

 

6,0

 

 

6,5

 

 

C340120

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

13,00

 

 

6,0

 

 

6,0

 

 

C340406

 

 

Quản trị văn phòng

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

12,00

 

 

6,0

 

 

6,0

 

 

C340107

 

 

Quản trị khách sạn

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

13,00

 

 

6,0

 

 

6,5

 

 

C340109

 

 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

 

A00, A01, D01, D03, D09

 

 

12,00

 

 

6,0

 

 

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Phương

(Email: lephuong@dantri.com.vn )