Điểm sàn xét tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội ngành cao nhất 24 điểm

Dân trí

Ngày 13/7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHBK Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn được đăng ký xét tuyển) đối với các ngành/nhóm ngành năm 2017.

Điểm sàn xét tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội ngành cao nhất 24 điểm - 1

Trường ĐHBK Hà Nội công bố ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đối với các nhóm ngành như sau:

TT

Ngành/nhóm ngành

Điểm xét

1

KT11, KT21, KT22, KT24

≥ 24,0

2

KT12, KT23, KT31, TT11, TT14, TT21, TT22, TT24, TT25

≥ 22,5

3

KT13, KT14, KT32, KT41, KT42, KT5, KQ1, KQ2, KQ3, TA1, TA2

≥ 21,0

4

Các chương trình đào tạo quốc tế (mã QTxx)

≥20,0

Trong đó, điểm xét (ĐX) tính theo công thức:

• Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

• Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn chính x 2+Môn2 + Môn3) x ¾, làm tròn đến 0,25] +Điểm ƯT (KV/ĐT) +Điểm ƯT xét tuyển

Dự kiến, ngày 01/8/2017, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo từng ngành/nhóm ngành cụ thể.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2017 sẽ liên tục được cập nhật tại website: www.hust.edu.vn.

Hồng Hạnh