Điểm trúng tuyển Học viện Chính sách và Phát triển và chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung

Dân trí

Học viện Chính sách và Phát triển vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học năm 2017, cụ thể như sau:

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

D310101

Kinh tế

19,0

2

D340201

Tài chính – Ngân hàng

19,0

3

D340205

Quản lý nhà nước

19,0

4

D340101

Quản trị kinh doanh

19,0

5

D340106

Kinh tế quốc tế

19,0

- Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia về Học viện Chính sách và Phát triển từ 8 giờ 00 ngày 01/08/2017 đến 17 giờ 00 ngày 07/08/2017.

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp 03 môn

xét tuyển

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

Kinh tế

D310101

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

>=19,0

50

Kinh tế quốc tế

D310106

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

>=19,0

40

Quản trị kinh doanh

D340101

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

>=19,0

30

Quản lý nhà nước

D310205

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

>=19,0

40

Tài chính –

Ngân hàng

D340201

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

>=19,0

40

Thời gian đăng ký và nộp giấy chứng nhận kết quả: Từ 8 giờ 00 ngày 13/8/2017 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2017 (Bao gồm cả ngày Thứ 7 & Chủ nhật).

Hồng Hạnh