Thứ sáu, 14/08/2015 - 00:43

Duy trì đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30

Dân trí

Trong năm học tới đây, việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 tiếp tục được thực hiện.

Tại buổi hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 của Bộ GD-ĐT ngày 12/8, Bộ khẳng định trong năm học tới sẽ tiếp tục triển khai đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và chỉ đạo đổi mới về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

Một trong những nhiệm vụ của năm học tới, theo Bộ GD-ĐT là đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được phê duyệt.

thongtu30-lophoc-3c5c4-0563c
Thông tư 30 đã làm thay đổi nhiều "lối mòn" trong cách đánh giá học sinh tiểu học.

Theo Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT, học sinh tiểu học sẽ được đánh giá bằng nhận xét thay cho điểm số. Nội dung đánh giá ở ba mặt học tập, năng lực, phẩm chất. Sau gần một năm thực hiện Thông tư 30, hầu hết các giáo viên đều cho rằng việc đánh giá học sinh bằng nhận xét đã giảm nhiều áp lực điểm số và tránh sự mặc cảm tự ti ở học sinh, đặc biệt là học sinh có học lực yếu, kém.

Từ trước đến nay, nhiều người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh luôn cho rằng, việc đánh giá học sinh chỉ thông qua điểm số thì mới chính xác. Thế nhưng, theo Quy định theo Thông tư 30, việc đánh giá bằng nhận xét có cái mới và toàn diện hơn ở chỗ giáo viên không chỉ xác định được kết quả mà còn nắm vững được những chuyển biến tích cực trong học tập của các em trong cả một quá trình, từ đó có biện pháp để hướng dẫn, giúp đỡ học sinh ngày càng tiến bộ.

Thông qua đánh giá học sinh bằng nhận xét, phụ huynh sẽ biết được con của mình đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành ở môn nào, mặt nào? Có năng khiếu và thiếu kỹ năng ở môn học, phần học nào? Đạt hay chưa đạt về phát triển năng lực, phát triển phẩm chất ở vấn đề gì?

Lê Tú

(Email: lengoctu@dantri.com.vn)