Gia Lai: Hỗ trợ gạo cho 7.508 học sinh

Dân trí

Theo dự kiến từ ngày 1-15/4, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên sẽ xuất hỗ trợ gạo cho 7.508 học sinh ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Chương trình trên được thực hiện theo chính sách hỗ trợ gạo của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh khó khăn theo quyết định số 36/2013/QĐ-TTg.

Theo đó, 7.508 học sinh ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai sẽ được hỗ trợ trong đợt này. Theo đó, mỗi tháng một học sinh sẽ được nhận 15kg gạo, hỗ trợ trong vòng 4 tháng. Như vậy, mỗi em học sinh thuộc diện hỗ trợ đợt này sẽ nhận được tổng cộng 60 kg gạo cho 4 tháng của học kỳ II năm học 2014 - 2015. Theo kế hoạch, Cục sẽ vận chuyển gạo đến các địa phương, sau đó, các trường sẽ đến nhận gạo về phát đến tận tay học sinh.

Danh sách học sinh được nhận hỗ trợ gạo do Hiệu trưởng các trường căn cứ vào quy định lập, có xác nhận của Phòng Giáo dục - Đào tạo và phải được UBND huyện, thị xã phê duyệt. Còn đối với các trường THPT, Hiệu trưởng lập danh sách gửi về Sở Giáo dục - Đào tạo duyệt.

Thiên Thư