Hà Nam: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Dân trí

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng trên cơ sở xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học…

Ngày 27/6, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", triển khai nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Về dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hội đồng Quỹ khuyến học Việt Nam; ông Bùi Quang Cẩm ,Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo hội khuyến học các huyện, thành phố...

Ông Lê Trọng Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội KH Việt Nam - Chủ tịch Hội KH tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Trọng Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội KH Việt Nam - Chủ tịch Hội KH tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam, sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng trên cơ sở xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học của những năm trước đây, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... Kết quả, toàn tỉnh có trên 67.100 gia đình đạt tiêu chí Gia đình học tập, hơn 1.550 Dòng học học tập, 621 Cộng đồng học tập và 292 Đơn vị học tập.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá xếp loại, công nhận các danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập giai đoạn 2017 - 2020 trong toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia nhân rộng các mô hình học tập tạo nên một phong trào thi đua rộng rãi, sôi nổi gắn với phong tròa toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp đỡ lẫn nhau phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Hà Nam.

Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 70-80% gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, trong đó có 60% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình học tập; 50% Dòng họ được công nhận là Dòng họ học tập; 60% thôn, làng, tổ dân phố được công nhận Cộng đồng học tập; 50% trường học, đơn vị, doanh nghiệp cơ sở thuộc xã quản lý đạt danh hiệu Đơn vị học tập.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài nói chung và trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền trong việc triển khai thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; củng cố kiện toàn, nâng cao nhận thức và năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học từ cơ sở; làm tốt công tác thi đua khhen thưởng, động viên kịp thời các mô hình học tập tiêu biểu ở mỗi cấp.

Ông Bùi Quang Cẩm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Khuyến học
Ông Bùi Quang Cẩm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Khuyến học

Trong dịp này, TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp khuyến học cho 4 cá nhân, tặng Bằng khen cho 4 tập thể; 6 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam; 14 tập thể được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam.

Đức Văn