Thứ sáu, 03/05/2019 - 11:38

Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019

Dân trí

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019. Theo kế hoạch, năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tuyển mới hơn 67.000 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT.

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội được phân bổ như sau: 

Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 1
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 2
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 3
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 4
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 5
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 6
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 7
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 8
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 9
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 10
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 11

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT có lớp chuyên năm 2019 như sau: 

Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 12
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 13

Mỹ Hà