Thứ ba, 04/07/2017 - 00:05

Hà Nội: Học phí các trường công lập tăng gần 40%

Dân trí

Trong năm 2017-2018, mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông các trường công lập trên địa bàn TP Hà Nội được điều chỉnh tăng từ 37,5%-40% so với năm học 2016-2017.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức học phí đối với Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017-2018.

Theo nghị quyết, mức học phí các trường mầm non và phổ thông công lập của Hà Nội sẽ tăng từ 37,5%-40% trong năm học 2017-2018. Cụ thể, mức học phí của giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ được điều chỉnh tăng ở cả 3 khu vực gồm thành thị, nông thôn, miền núi.

Năm học 2017-2018, các trương công lập trên địa bàn TP Hà Nội tăng học phí lên gần 40%
Năm học 2017-2018, các trương công lập trên địa bàn TP Hà Nội tăng học phí lên gần 40%

Đối với khu vực thành thị, mức học phí năm học 2017-2018 là 110.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 30.000 đồng so với năm học 2016-2017 (tăng khoảng 37,5%).

Khu vực nông thôn có mức học phí năm học 2017-2018 là 55.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 15.000 đồng so với năm học 2016-2017 (tăng 37,5%).

Khu vực miền núi có mức học phí năm học 2017-2018 là 14.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 4.000 đồng so với năm học 2016-2017 (tăng 40%).

Thành phố Hà Nội dự kiến tổng số tiền thu học phí trên địa bàn thành phố theo mức trên là khoảng 654 tỷ đồng, tăng khoảng 178 tỷ đồng so với năm học 2016-2017, trong đó khu vực thành thị tăng 109 tỷ đồng, khu vực nông thôn tăng 68 tỷ đồng, khu vực miền núi tăng 0,566 tỷ đồng. Tiền thu học phí chiếm tỷ lệ 7,7% tổng số chi hoạt động thường xuyên của đơn vị.

UBND TP Hà Nội cho biết, một phần số tiền thu từ việc tăng học phí để thực hiện cải cách tiền lương của giáo viên theo quy định. Phần tiền còn lại để hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Ngoài ra, mức học phí năm 2017-2018 của trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội, được HĐND thống nhất điều chỉnh tăng 100.000 đồng so với năm học 2016-2017.

Quang Phong