Thứ tư, 11/10/2017 - 10:43

Hà Nội: Mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học

Dân trí

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn không ép buộc học sinh học thêm, không cắt giảm nội dung chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm…

Theo đó, các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc: không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; số giờ học thêm không vượt số giờ chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học; không được ép buộc học sinh học thêm, học sinh chỉ học thêm khi có nhu cầu, tự nguyện và được gia đình đồng ý…

Sở đề nghị các trường hoạt động dạy thêm, học thêm phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh về thời lượng, thời gian và khối lượng kiến thức. Không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn. Số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày. Mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học...

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học; nhà trường không được ép buộc học sinh học thêm (ảnh minh họa)
Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học; nhà trường không được ép buộc học sinh học thêm (ảnh minh họa)

Trong văn bản, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường tuân thủ mức trần trong thu phí, tỷ lệ chi cho hoạt động dạy thêm, học thêm. Cụ thể, 70% chi trả thù lao giáo viên trực tiếp giảng dạy; 15% cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm của trường; 15% hỗ trợ chi tiền điện, nước, vệ sinh và cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm.

Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Đáng lưu ý giáo viên tham gia giảng dạy phải có kế hoạch chi tiết cho các lớp giảng dạy và được Ban giám hiệu nhà trường duyệt trước khi thực hiện.

Lệ Thu