Thứ bảy, 19/05/2018 - 06:00

Hà Nội yêu cầu kiểm tra đột xuất việc dạy thêm, học thêm

Dân trí

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu ban kiểm tra liên ngành các quận, huyện kiểm tra đột xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định.

Cụ thể, các phòng GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các nhà trường quán triệt tới cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm; kiểm tra, rà soát việc tổ chức dạy thêm của cán bộ, giáo viên trong và ngoài nhà trường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tổ chức, cá nhân tự mở lớp, ép buộc học sinh học thêm trái với quy định hiện hành (nếu có).

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh,… trong quản lý dạy thêm, học thêm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị ban kiểm tra liên ngành các quận, huyện tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường; tăng cường kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ban kiểm tra liên ngành cần tham mưu cho UBND quận, huyện quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép nếu có sai phạm của các tổ chức, cá nhân dạy thêm trong và ngoài nhà trường.

Mỹ Hà