Thứ ba, 08/08/2017 - 00:05

Hà Tĩnh: Dừng triển khai chương trình VNEN ở cấp Trung học cơ sở

Dân trí

Dừng triển khai chương trình trường học mới VNEN đối với bậc Trung học cơ sở, trở lại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và không triển khai thêm các lớp học mới VNEN đối với bậc Tiểu học…

Đó là quyết định mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh về mô hình trường học mới VNEN trong năm học mới 2017 -2018.

Theo đó, đối với bậc Trung học cơ sở sẽ dừng triển khai chương trình trường học mới VNEN, trở lại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Đối với bậc Tiểu học: Không triển khai thêm các lớp học mới VNEN. Đối với các lớp đang học chương trình VNEN: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể, thực hiện công khai, minh bạch các nội dung như:

Tổng số học sinh mỗi lớp không quá 30 em; cơ sở vật chất lớp học phải đáp ứng theo quy định trường học mới VNEN của Bộ GD-ĐT; giáo viên giảng dạy được Sở GD-ĐT tập huấn, bồi dưỡng, công nhận đủ tiêu chuẩn dạy chương trình VNEN.

Khi các lớp đủ các điều kiện nêu trên, tiến hành lấy ý kiến tự nguyện của phụ huynh và giáo viên theo Quy chế dân chủ cơ sở: Tổ chức 2 hội nghị bỏ phiếu kín: Hội nghị của Ban giám hiệu nhà trường, trưởng phó các tổ chức đoàn trong nhà trường, các giáo viên đã, đang trực tiếp dạy học theo chương trình VNEN và hội nghị phụ huynh của học sinh.

Đối với các lớp học đảm bảo đồng thời đạt 2/3 phiếu đồng ý trở lên của các thành phần được lấy ý kiến tại 2 hội nghị nói trên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo Sở GD-ĐT cho phép tiếp tục triển khai thực hiện học chương trình VNEN theo quy định.

Xuân Sinh