Thứ sáu, 27/03/2020 - 16:30

Hiệu quả Chương trình Trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một

Dân trí

Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp cùng với các cơ quan chính phủ để triển khai chương trình “Giữ trọn ước mơ”, trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc từ năm học 2018 - 2019.

Hành trình "Giữ trọn ước mơ"
Hiệu quả Chương trình Trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một - 1

“Giữ trọn ước mơ” đã gần bước đến cột mốc 80% tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm. Đây là những nỗ lực to lớn của Công ty Honda Việt Nam và các cơ quan chính phủ trong việc bảo vệ trẻ em an toàn khi tham gia giao thông, cùng các em vươn đến tương lai tươi sáng.