Thứ hai, 16/03/2015 - 12:50

Hỗ trợ 150 triệu đồng cho giáo sư, tiến sĩ về làm việc tại Cần Thơ

Dân trí

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng vừa ký quyết định về việc thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của TP Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, đối tượng thu hút là người có trình độ chuyên môn GS.TS, PGS.TS, TS, chuyên gia khoa học có tuổi đời không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ về công tác, hợp tác tại các đơn vị thuộc các nhóm ngành: kinh tế, giáo dục, y tế, kỹ thuật công nghệ, nông nghiệp kỹ thuật cao, công nghệ sinh  học, luật (kinh tế - thương mại).

Bác sĩ chuyên khoa I, II, thạc sĩ - bác sĩ có tuổi đời không quá 50 đối với nam và không quá 45 đối với nữ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tuyến TP, quận/huyện.

Bác sĩ, cử nhân ngành y có tuổi đời không quá 50 đối với nam và không quá 45 đối với nữ về công tác tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở y tế công lập tuyến TP, quận/huyện, xã/phường.

Quyết định này cũng nêu rõ, thành phố Cần Thơ chỉ thực hiện việc thu hút, hỗ trợ, khuyến khích đối với những trường hợp có văn bằng tại các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Đối với người có học hàm, học vị GS-TS, PGS-TS, Chủ tịch UBND TP phân công Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đơn vị tiếp nhận, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi trực tiếp từng ứng viên.

Đối với người có học vị Tiến sĩ: Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đơn vị có nhu cầu thu hút, tiếp xúc, trao đổi với ứng viên đăng ký, tổng hợp hồ sơ thông qua Hội đồng xét tuyển của thành phố, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. Trường hợp số lượng đăng ký cao hơn nhu cầu thì việc tiếp nhận thông qua hình thức sát hạch.

Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả phê duyệt của Hội đồng xét tuyển, Sở Nội vụ có trách nhiệm gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị tiếp nhận và ứng viên đăng ký. Việc ký kết bản thỏa thuận làm việc (hợp đồng làm việc) và phân công công tác ứng viên đủ điều kiện thực hiện theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Trên cơ sở kết quả xét duyệt, Giám đốc Sở (hoặc ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp nơi ứng viên dự kiến được phân công) ký hợp đồng làm việc, phân công công tác đối với người được tuyển chọn.

Những người có trình độ giáo sư - tiến sĩ được hỗ trợ một lần 150 triệu đồng, phó giáo sư - tiến sĩ 130 triệu đồng và được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian công tác tại thành phố.

 Bác sĩ chuyên khoa 2 và chuyên khoa 1 vừa tốt nghiệp lần lượt được hỗ trợ 65 triệu đồng và 45 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa 2 và chuyên khoa 1 có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 5 năm được hỗ trợ lần lượt 80 triệu đồng và 55 triệu đồng.

Phạm Tâm
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!