Hội Khuyến học Hòa Bình sơ kết 3 năm triển khai đề án 281

Dân trí

Ngày 25/12, Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức Sơ kết 3 năm phối hợp Triển khai đề án 281/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ giai đoạn (2016 - 202). Chương trình phối hợp "khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong CNVC-LĐ giai đoạn 2012-2018"; tổng kết công tác khuyến học năm 2018.

Tới dự có GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam; ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng XHHT & PCGD tỉnh Hòa Bình; ông Bùi Tiến Lực - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình. Chủ trì hội nghị là ông Quách Thế Tản - Phó Chủ tịch HKH Việt Nam đồng thời là Chủ tịch HKH tỉnh Hòa Bình.

Hội Khuyến học Hòa Bình sơ kết 3 năm triển khai đề án 281 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.


Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án 281) "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", ngày 13/5/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 37/KH- UBND triển khai thực hiện Đề án.

Trong 3 năm 2016 - 2018 thực hiện, tỉnh Hòa Bình đã vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2018, số Gia đình học tập vượt 16,03%, số Dòng họ học tập vượt 11,68%, số  Cộng đồng học tập - cấp thôn vượt 21,44% và số Đơn vị học tập cấp xã vượt 46,67%.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 21.452/21.452 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; có 5278/5278 cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng; trên 90% công nhân lao động có trình độ học vấn THPT; 95% công nhân qua đào tạo nghề; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ.

Năm 2018, đã kết nạp được 7.271 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh là 206.640 hội viên, đạt tỷ lệ 24,19% trên dân số toàn tỉnh.

Nối tiếp đề án 281 đến năm 2020, mục đích thực hiện đạt trên 60% gia đình được công nhận Danh hiệu "Gia đình học tập", trên 40% dòng họ được công nhận Danh hiệu "Dòng họ học tập"; trên 50% cộng đồng (thôn, xóm, bản, tổ dân phố) được công nhận Danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 50% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt Danh hiệu "Đơn vị học tập".

Phát biểu tại hội nghị, GS. TS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương HKH đã đánh giá cao việc ông Quách Thế Tản - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch HKH tỉnh Hòa Bình, đã thay mặt HKH Việt Nam đưa tiếng nói lên Quốc hội về khuyến học khuyến tài, xã hội học tập. Đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong 3 năm tỉnh Hòa Bình thực hiện đề án 281.

GS. TS. Phạm Tất Dong nhấn mạnh, Hòa Bình cần đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực giáo dục mở để cộng đồng xã hội cùng học tập, phát huy được vốn có của người dân. Hộc tập mở là hình thức học ở trường, ở lớp, học ở nhà, học trên sách vở trên mạng Intemet. Hình thức học này không loại trừ bất kỳ ai, không ai bị rào cản, ai cũng tham gia học thì không ai bị thất bại.

Hội Khuyến học Hòa Bình sơ kết 3 năm triển khai đề án 281 - Ảnh 2.

GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho những đơn vị đạt thành tích khuyến học năm 2018.

Hội Khuyến học Hòa Bình sơ kết 3 năm triển khai đề án 281 - Ảnh 3.

GS. TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và ông Quách Thế Tản - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình trao giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích năm 2018.


Đàm Quang