Hội Khuyến học Quảng Nam: Tiếp tục củng cố phát triển tổ chức Hội đều khắp

Dân trí

Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra vào ngày 19/9. Nhân dịp này, PV Dân trí đã có bài phỏng vấn bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

PV: Xin bà cho biết những thành tựu của Hội Khuyến học Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Bà Phạm Thị Minh Chiến: Ngay từ đầu, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã có chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội IV, đó là tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, gắn với công tác vận động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển hội viên đạt tỷ lệ 16,8% trên tổng dân số toàn tỉnh, tăng 4% so với nhiệm kỳ trước.


Bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Trong các hoạt động của Hội, nhiều địa phương đã tích cực huy động quỹ khuyến học các cấp, toàn tỉnh Hội thu trên 222 tỷ tăng 81,8% so với nhiệm kỳ trước. Ngoài nguồn vận động tại địa phương, các dự án nước ngoài cũng đã hỗ trợ một phần trong công tác khuyến học, khuyến tài tại tỉnh nhà. Trong công tác vận động gây quỹ khuyến học nhiều mô hình mới được phát triển như phong trào cà phê khuyến học, góp vốn gây quỹ khuyến học ở tộc họ...

Cùng với công tác khuyến học, công tác khuyến tài được chú trọng tại các huyện, thị, thành Hội, các đơn vị đã tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương thành lập quỹ khuyến tài, hằng năm xét khen thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất sắc tại các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia. Có 9/18 huyện, thị, thành Hội có quỹ khuyến tài, bên cạnh đó Hội Khuyến học tỉnh cũng có quỹ học bổng Đất Quảng cấp cho sinh viên nghèo học giỏi đã hoạt động được trên 13 năm.

Ngoài ra để góp phần xây dựng trường lớp, các cấp Hội phối hợp cùng các ngành huy động nguồn quỹ từ các dự án xã hội hóa để tu bổ trường lớp.

Những khó khăn, thuận lợi đói với công tác khuyến học, khuyến tài trong nhiệm kỳ vừa qua?

Bên cạnh kết quả đạt được còn những khó khăn đó là: Nhận thức của xã hội về học tập suốt đời còn những hạn chế, nhất là các xã vùng núi cao. Sự lãnh chỉ đạo của Đảng, Chính quyền một số nơi chưa cụ thể, thường xuyên, có nơi chưa tạo điều kiện cho Hội Khuyến học hoạt động tốt hơn. Cán bộ chuyên trách công tác khuyến học các cấp tuy có được củng cố tăng cường song phát triển chưa đều giữa các vùng, nhất là khu vực miền núi.

Trong nhiệm kỳ qua, tuy có những khó khăn nhưng cán bộ hội các cấp đã nỗ lực phấn đấu để xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, gắn với triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, Chính quyền và Hội cấp trên. Hội tổ chức nhiều phong trào thi đua “Tháng 9 khuyến học”, không ngừng củng cố tổ chức Hội ngày càng phát triển, tăng thêm hội viên, củng cố kịp thời các tổ chức hội còn yếu, phát triển thêm ban khuyến học tộc họ, địa bàn dân cư, cơ quan, trường học. Từ những kết quả nêu trên trong nhiều năm qua, năm 2016 Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đặt ra những mục tiêu nào, thưa bà?

Để triển khai tốt có hiệu quả Nghị quyết Đại hội V của Hội Khuyến học tỉnh, thời gian đến cần quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, Chính quyền và những nhiệm vụ của Hội đề ra. Tiếp tục củng cố xây dựng phát triển tổ chức Hội đều khắp, phối hợp thực hiện phong trào học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân. Mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân vận động nguồn quỹ khuyến học từ các dự án nước ngoài, nguồn quỹ huy động tại chỗ tạo nên phong trào học tập tốt trong xã hội.

Công Bính