Thứ bảy, 26/01/2019 - 15:52

Hội Khuyến học Sóc Trăng: Vận động trên 40 tỉ đồng trong năm 2018

Dân trí

Trong năm 2018, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã vận động trên 40 tỉ đồng chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng vừa có báo cáo tổng kết cho biết, trong năm 2018, các cấp Hội đã phát triển trên 13.000 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có là 182.970 hội viên.

Với chức năng, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, liên kết hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các cấp Hội tích cực vận động tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp Quỹ Khuyến học rất đa dạng, như: Nhận nuôi dưỡng học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, cấp học bổng, tặng dụng cụ, phương tiện học tập (xe đạp, quần áo, tập viết,…).

Qua đó, các cấp Hội đã vận động được trên 40 tỉ đồng và đã tổ chức cấp phát được 59.268 suất học bổng, với tổng trị giá trên 20 tỉ đồng.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên Sóc Trăng trong năm 2018.
Trao học bổng cho học sinh, sinh viên Sóc Trăng trong năm 2018.

Với cuộc vận động xây dựng các mô hình học tập, qua phát động phong trào, đến cuối năm 2018, có 94.267 gia đình được công nhận Gia đình học tập, 815 Dòng họ học tập, 389 Cộng đồng học tập, 425 Đơn vị học tập.

Đồng thời, các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành Giáo dục tham gia đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận động người dân tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Đặc biệt, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Sóc Trăng cũng đã vận động đồng bào công giáo thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo; các họ đạo đã trao 400 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tổng số tiền thực hiện công tác giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa trên 1,8 tỉ đồng.

Với những thành tích đó, có 18 tập thể và 13 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen; 27 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; tỉnh Hội tặng giấy khen cho 122 tập thể và cá nhân.

Xuân Lương