Trường ĐH Tây Nguyên:

Hơn 1.000 sinh viên bị cảnh cáo, buộc thôi học

Dân trí

Vừa qua, Trường ĐH Tây Nguyên đã có thông báo về dự kiến danh sách 1.041 sinh viên bị buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014 – 2015.

Danh sách buộc thôi học, cảnh cáo kết quả của sinh viên thuộc 8 khoa của trường: Y dược, Nông lâm, Kinh tế, Sư phạm, Lý luận - Chính trị, Ngoại ngữ, Chăn nuôi - Thú y, Khoa học - Tự nhiên và Công nghệ. Trong đó, khoa Nông lâm có số lượng bị buộc thôi học đông nhất với 311 sinh viên, khoa Kinh tế với 303 sinh viên, khoa Khoa học - Tự nhiên và Công nghệ với 212 sinh viên…

Các sinh viên này bị buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập với các lý do: Tự ý bỏ học, Cảnh báo quá 2 lần, Trung bình cả học kỳ dưới 1,00 điểm.

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên yêu cầu lãnh đạo các khoa phải: Làm việc với các sinh viên có tên trên lấy ý kiến, nguyện vọng cũng như kế hoạch, giải pháp khắc phục của sinh viên (bằng đơn cá nhân); Các khoa tập hợp đơn trình lãnh đạo nhà trường xem xét; Sau 10 ngày nếu không có phản hồi từ sinh viên và khoa, nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

Thúy Diễm