Thứ hai, 16/03/2015 - 12:14

Làm rõ trách nhiệm trường đại học trong đào tạo doanh nhân xã hội

Dân trí

Ngày 16/3, trường ĐH Kinh tế quốc dân và Hội đồng Anh đồng tổ chức thảo khoa học quốc tế: “Doanh nghiệp Xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Trường Đại học và các Tổ chức nghiên cứu”. Đến dự hội thảo có Ngài Giles Lever, Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam.

Hội thảo Khoa học “Doanh nghiệp Xã hội ở Việt Nam: vai trò của Trường Đại học và các Tổ chức nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội, tăng cường hoạt động nghiên cứu và giảng dạy về doanh nghiệp xã hội và xây dựng một mạng lưới các nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn về mô hình và các giải pháp phát triển DNXH thời gian tới.

Khách quốc tế tới tham dự hội thảo

Khách quốc tế tới tham dự hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những quan điểm, những tư tưởng, những giải pháp để hiện thực hóa một cách hiệu quả vai trò của các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu đối với sự phát triển của DNXH ở Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, quá trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ khiến cho các vấn đề xã hội như Việc làm, Thu nhập, Bất bình đẳng, Nghèo đói đơi với những đối tượng khó khăn trong xã hội trở nên ngày càng cấp bách, đòi hỏi phải có chính sách và giải pháp quyết liệt với sự tham gia của toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, một mô hình doanh nghiệp mới - doanh nghiệp xã hội (DNXH) đã được phát triển như một giải pháp tích cực trong việc giải quyết các vấn đề này. Khác với các mô hình doanh nghiệp truyền thống, DNXH lấy việc đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và xã hội làm mục tiêu và sứ mạng chủ đạo. Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này không chỉ được đo lường bằng tiêu chí lợi nhuận mà còn phải tính đến các giá trị và lợi ích xã hội mà DNXH đóng góp cho cộng đồng. Bản chất của mô hình DNXH là phục vụ các lợi ích xã hội bằng lợi nhuận của chính doanh nghiệp, qua đó góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ các vấn đề như: Làm rõ những thành công và hạn chế trong sự phát triển DNXH thời gian qua và chỉ ra các cơ hội và thách thức đối với các DNXH ở Việt Nam thời gian tới; khẳng định vai trò quan trọng của các Trường đại học và Tổ chức nghiên cứu trong việc giúp các DNXH nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức nhằm phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong thời gian tới. 

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân:

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân:
"Các trường đại học và đơn vị nghiên cứu có thể đưa DNXH đến gần hơn với cộng đồng"

Đặc biệt, nhiều ý kiến đại biểu đã quan tâm tới vấn đề làm rõ trách nhiệm và giải pháp mà các Trường Đại học Việt Nam, đặc biệt là các trường thuộc khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh cần thực hiện nhằm đào tạo các doanh nhân xã hội thông qua các chương trình đào tạo về DNXH, về khởi sự DNXH và phát triển tinh thần kinh doanh xã hội; Làm rõ cách thức hợp tác, phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức hỗ trợ DNXH, các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ… để phát triển DNXH ở Việt Nam.

Nhiều ý kiến tại hội thảo đã đề xuất các kiến nghị với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan hữu quan trong việc ủng hộ và tạo điều kiện để triển khai các chương trình đào tạo và các dự án nghiên cứu về DNXH ở Việt Nam.

Khách quốc tế tới tham dự hội thảo

GS.TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: “Để khuyến khích thành lập và phát triển DNXH tại Việt Nam, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của chính phủ, và sự ủng hộ của các quỹ từ thiện phi chính phủ…, có vai trò quan trọng của các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu.

Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu về doanh nghiệp xã hội, các trường đại học và đơn vị nghiên cứu có thể đưa DNXH đến gần hơn với cộng đồng, khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của DNXH trong nền kinh tế, qua đó giúp các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam hiểu và ban hành các chính sách phù hợp nhằm phát triển mô hình DNXH; giúp các nhà quản lý hiểu và hỗ trợ tốt hơn các DNXH ở địa phương; và đặc biệt giúp các doanh nhân lựa chọn được những mô hình và cách thức để xây dựng và vận hành DNXH một cách hiệu quả, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế”.

Hồng Hạnh