Thứ hai, 06/05/2019 - 06:07

Lãnh đạo Sở GD-ĐT phải sử dụng được Ngoại ngữ và xử lý thông tin truyền thông

Dân trí

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo lần 2 thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Điểm mới nhất trong dự thảo tiêu chuẩn chính là yêu cầu năng lực xử lý thông tin và truyền thông.

Dự thảo này có 8 điều, trong đó điều 3 nêu tiêu chuẩn chung của giám đốc và phó giám đốc sở GD-ĐT gồm 8 yếu tố.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT phải sử dụng được Ngoại ngữ và xử lý thông tin truyền thông - 1

Dự thảo lần 2 thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT có yêu cầu phải sử dụng được ngoại ngữ (ảnh minh hoạ)

Cụ thể, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo ngành tại địa phương.

Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi; năng lực xử lý thông tin và truyền thông. 

Có năng lực tham mưu cho UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của sở giáo dục và đào tạo theo qui định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan sở giáo dục và đào tạo.

Năng lực phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn thứ 6 là yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin trong công việc.

Tiêu chuẩn thứ 7, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định đối với giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT.

Thứ tám, là phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên.

Các giám đốc sở GD-ĐT đều phải tốt nghiệp ĐH trở lên một trong các chuyên ngành về giáo dục và đào tạo. Còn phó giám đốc yêu cầu tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhận.

Thông tư này không áp dụng đối với nữ từ 50 tuổi trở lên và nam từ 55 tuổi trở lên đang giữ chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT.

Nhiều ý kiến tán đồng với quy định “sử dụng được ngoại ngữ” trong tiêu chuẩn đối với vị trí lãnh đạo Sở GD-ĐT, đặc biệt là bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Hiệu trưởng một trường ĐH tại TPHCM cho biết ủng hộ khi dự thảo đưa ra tiêu chuẩn biết sử dụng ngoại ngữ với giám đốc và phó giám đốc Sở Diáo dục. “Làm quản lý ngành giáo dục mà không có khả năng sử dụng ngoại ngữ là một hạn chế lớn trong việc cập nhật kiến thức, tìm hiểu thông tin và giao lưu học hỏi thế giới”, vị này nói. Tuy nhiên, hiệu trưởng một trường THPT thì thắc mắc quy định chỉ yêu cầu chỉ sử dụng được chứ không cần thành thạo ngoại ngữ.

Được biết, theo quyết định 81/2008/QĐ-BGĐT ngày 31/12/2008 của Bộ GD-ĐT quy định Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cũng từng nêu tiêu chuẩn “biết ít nhất một ngoại ngữ thông dụng và đạt trình độ C trở lên”.

Lan Phương