Thứ ba, 15/11/2016 - 21:00

Thanh Hóa:

Lắp camera theo dõi, giám sát kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên

Dân trí

Để theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có quyết định về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đảm bảo công bằng, công minh, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ sử dụng hệ thống camera, máy vi tính và các thiết bị khác (gọi tắt là hệ thống CNTT) để hỗ trợ việc theo dõi, giám sát kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016, đảm bảo công bằng, công minh, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Đại học Hồng Đức được giao nhiệm vụ bố trí phòng thi có gắn camera, phòng máy chủ, phòng giám sát và cơ sở vật chất cần thiết khác theo yêu cầu của Hội đồng thi
Đại học Hồng Đức được giao nhiệm vụ bố trí phòng thi có gắn camera, phòng máy chủ, phòng giám sát và cơ sở vật chất cần thiết khác theo yêu cầu của Hội đồng thi

Ứng dụng này được áp dụng cho việc thi, chấm thi và tổng hợp kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính đối với các môn: Tin học văn phòng, Tiếng Anh, nghiệp vụ chuyên ngành; tổng hợp kết quả thi trắc nghiệm trên giấy môn Tiếng Anh (thi viết); thi, đánh phách, rọc phách, chấm điểm, ghép phách và tổng hợp kết quả thi viết đối với môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thông qua hệ thống camera, Hội đồng thi tuyển công chức thực hiện theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm việc thực hiện nội quy, quy chế thi của thành viên Hội đồng thi; việc thực hiện nội quy, quy chế thi của thành viên các ban, tổ giúp việc Hội đồng thi, gồm: ban coi thi, ban chấm thi, tổ nhân sao đề thi, tổ phách và các bộ phận, cá nhân có liên quan; thực hiện nội quy, quy chế thi của thí sinh.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Đại học Hồng Đức bố trí phòng thi có gắn camera, phòng máy chủ, phòng giám sát của Hội đồng thi, ban giám sát và cơ sở vật chất cần thiết khác theo yêu cầu của Hội đồng thi; kiểm tra, vận hành, chạy thử; tổ chức sao lưu dữ liệu giám sát trong quá trình tổ chức thi; bảo quản theo chế độ mật và bàn giao cho Hội đồng thi tuyển công chức.

Hội đồng thi tuyển công chức có nhiệm vụ theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức kỳ thi thông qua hệ thống CNTT; lưu trữ giữ liệu giám sát để phục vụ quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh có liên quan đến kỳ thi; thông qua theo dõi, giám sát, xử lý các vi phạm theo nội quy, quy chế thi và các pháp luật theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức có trách nhiệm lưu trữ, quản lý đầy đủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối toàn bộ giữ liệu giám sát theo chế độ tài liệu mật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp mất giữ liệu.

Sau kỳ thi nếu có khiếu nại, tố cáo, phản ánh sai phạm liên quan, Hội đồng thi khai thác dữ liệu lưu trữ để xem xét xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên