Thứ năm, 24/05/2018 - 07:19

Lập đường dây nóng nhận phản ánh vi phạm đạo đức nhà giáo

Dân trí

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu Chánh Thanh tra các Sở GD&ĐT lập đường dây nóng, kịp thời nắm bắt các thông tin phản ánh về các dấu hiệu sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo.


Các Sở GD&ĐT đều phải có số điện thoại, địa chỉ đường dây nóng để người dân phản ánh tiêu cực trong giáo dục

Các Sở GD&ĐT đều phải có số điện thoại, địa chỉ đường dây nóng để người dân phản ánh tiêu cực trong giáo dục

Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu các Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT thực hiện tốt Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Theo đó, Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị Chánh Thanh tra các Sở GDĐT rà soát Kế hoạch công tác thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra việc thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, về dân chủ trường học, về phòng chống bạo lực học đường và trách nhiệm của Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Đặc biệt, lập, duy trì hoạt động thường xuyên của đường dây nóng, kịp thời nắm bắt các thông tin phản ánh về các dấu hiệu sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, thực hiện quy chế dân chủ, bạo lực học đường và các sai phạm khác.

Cần tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm được phản ánh.

Đồng thời, báo cáo nhanh về Thanh tra Bộ GDĐT đối với các vụ việc nóng và kết quả xử lý.

Nhật Hồng