Thứ hai, 10/12/2018 - 13:43

Nghệ An: Tiếp tục duy trì việc dạy học 2 buổi/ngày

Dân trí

Việc dạy học 2 buổi/ngày được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai và thỏa thuận mức đóng góp của cha mẹ học sinh, đảm bảo có sự kiểm tra, giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đầu năm học 2018-2019, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo “tạm dừng” việc thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND.VX về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Việc tạm dừng thực hiện quyết định này đã khiến các nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, vốn được thực hiện từ năm học trước đó trên cơ sở nguồn kinh phí tổ chức do phụ huynh và nhà trường thỏa thuận.

Việc dạy học 2 buổi/ngày ở Nghệ An sẽ được thực hiện trở lại bắt đầu từ giữa tháng 12/2018. Nguồn kinh phí thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường có sự kiểm tra, giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các cơ quan có thẩm quyền.
Việc dạy học 2 buổi/ngày ở Nghệ An sẽ được thực hiện trở lại bắt đầu từ giữa tháng 12/2018. Nguồn kinh phí thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường có sự kiểm tra, giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các cơ quan có thẩm quyền.

Để “gỡ khó” cho các trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, Sở GD&ĐT Nghệ An đã xây dựng 3 phương án, để nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét. Trong đó, phương án 1: ngân sách nhà nước hỗ trợ (107,9 tỷ đồng) đảm bảo khối lớp 1, 2 dạy học 28 tiết/tuần; khối lớp 3 dạy học 30 tiết/tuần; khối lớp 4, 5 dạy học 32 tiết/tuần. Phương án 2: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% đảm bảo (146,8 tỷ đồng) cho các trường dạy từ 30 - 32 tiết/tuần. Phương án 3, ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 phần (73,4 tỷ đồng) và huy động đóng góp từ phụ huynh để duy trì việc dạy 2 buổi/ngày ở tất cả các trường tiểu học.

Sau một thời gian cân nhắc, lấy ý kiến, ngày 7/12, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 9355/UBND-VX về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

“Việc dạy học 2 buổi/ngày nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, tạo điều kiện chăm sóc, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh tiểu học; thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”, văn bản nêu rõ.

Để thực hiện việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục được UBND tỉnh giao để rà soát, sắp xếp và bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên để tổ chức tốt dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục tiểu học.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai và thỏa thuận mức đóng góp của cha mẹ học sinh; đảm bảo có sự kiểm tra, giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việc phê duyệt kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và dự toán kinh phí thu, chi của các cơ sở giáo dục được thực hiện vào đầu năm học (riêng năm học 2018 - 2019, triển khai từ ngày 10/12/2018).

Để thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành có lên quan.

Hoàng Lam