Quảng Bình: Hỗ trợ gạo cho hơn 5.500 học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Dân trí

Học sinh vùng đặc biệt khó khăn từ cấp tiểu học đến THPT tại Quảng Bình mới đây đã được nhận gạo hỗ trợ với mức 15 kg/tháng/học sinh.

Cụ thể, 5.508 học sinh vùng đặc biệt khó khăn tại Quảng Bình mới đây đã được hỗ trợ trên 410 tấn gạo.

Việc hỗ trợ gạo được thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020 và bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020.

Quảng Bình: Hỗ trợ gạo cho hơn 5.500 học sinh vùng đặc biệt khó khăn - 1

Học sinh Quảng Bình trở lại trường vào ngày 4/5

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị liên quan..., học sinh đã được cấp phát gạo ngay tại điểm trường học và việc tổ chức cấp phát, tiếp nhận gạo bảo đảm các quy định của về công tác phòng chống dịch bệnh.

Việc cấp phát gạo kịp thời ngay khi học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ học vì đại dịch Covid-19 đã góp phần hỗ trợ cho các gia đình vơi bớt khó khăn, động viên, khích lệ được các em học sinh yên tâm đến trường học tập.

Tiến Thành