Quảng Ngãi: Điểm chuẩn lớp 10 cao nhất là 36,9 điểm

Dân trí

Theo kết quả tuyển sinh vừa được công bố, trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển được 432 học sinh, đạt 100,47% chỉ tiêu. Trong đó, điểm chuẩn xét tuyển cao nhất thuộc lớp chuyên Anh với 36,9 điểm.

Theo kết quả xét tuyển, lớp chuyên Anh tuyển được 79 học sinh với điểm chuẩn 36,9 điểm. Lớp chuyên Toán tuyển 71 học sinh với điểm chuẩn 34,45 điểm. Lớp chuyên Tin tuyển 19 học sinh, điểm chuẩn 27,5 điểm. Ở lớp này còn tuyển bổ sung 16 học sinh có nguyện vọng chuyển từ chuyên Toán sang, với điểm xét tuyển từ 32,6 điểm trở lên.

Đối với lớp chuyên Lý, tuyển 35 học sinh với điểm chuẩn 34,95 điểm; chuyên Hóa tuyển 36 học sinh, điểm chuẩn 35,6 điểm; chuyên Sinh tuyển 35 học sinh, điểm chuẩn 32,15 điểm; lớp chuyên Văn tuyển 35 học sinh, điểm chuẩn 34,5 điểm; lớp chuyên Sử - Địa tuyển 35 học sinh. Trong đó, lớp chuyên Sử có 17 học sinh, điểm chuẩn 25,8 điểm; chuyên Địa có 18 học sinh, điểm chuẩn 28,05 điểm.

Quảng Ngãi: Điểm chuẩn lớp 10 cao nhất là 36,9 điểm - 1
Trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển 352 học sinh vào các lớp chuyên với 36,9 điểm

Tổng số học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên của trường THPT chuyên Lê Khiết là 352 học sinh. Ngoài ra, trường THPT chuyên Lê Khiết còn tuyển 80 học sinh vào các lớp không chuyên với điểm xét tuyển từ 21,5 điểm trở lên.

Như vậy, trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển được 432 học sinh, đạt 100,47% chỉ tiêu được giao.

Quốc Triều