Chủ nhật, 05/05/2019 - 17:27

Quảng Ngãi: Lan tỏa phong trào xã hội học tập

Dân trí

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” ở tỉnh Quảng Ngãi đã thực sự lan tỏa rộng khắp. Kết quả này thể hiện qua số gia đình, dòng họ, cộng đồng... học tập ngày càng tăng.

Năm 2014, đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” được triển khai thực hiện ở huyện Mộ Đức, TP.Quảng Ngãi và 12 xã ở 6 huyện trong tỉnh.

Để đề án được triển khai thực hiện hiệu quả, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy vai trò, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, các tổ chức liên quan và toàn xã hội tham gia đẩy mạnh hoạt động khuyến học. Đồng thời đẩy mạnh nội dung tuyên truyền nội dung đề án tới các đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc học tập và cùng chung sức xây dựng xã hội học tập.

Quảng Ngãi: Lan tỏa phong trào xã hội học tập - 1
Nhiều cán bộ, giáo viên về hưu tại tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 Ông Trần Ngọc Ngân - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2014, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” được triển khai thực hiện thí điểm ở huyện Mộ Đức, TP. Quảng Ngãi và 12 xã ở 6 huyện.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực phối hợp cùng các sở, ban, ngành, các cấp Hội cơ sở tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện đề án. Riêng năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn cho hơn 220 cán bộ hội của 184 xã, phường, thị trấn về những nội dung quan trọng, các yêu cầu về nhân rộng mô hình học tập.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học các huyện, thành phố cũng tổ chức 28 lớp tập huấn cho 6.736 lượt cán bộ khuyến học. Hội Khuyến học cơ sở còn làm tốt việc trang bị kiến thức và yêu cầu học tập cho cán bộ công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị, hội viên khuyến học và nhân dân trong thôn, tổ dân phố, cộng đồng, dân cư.

Nhờ đó, đến thời điểm này việc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của đề án đã đạt những kết quả nhất định. Toàn tỉnh hiện có hơn 117 nghìn gia đình đạt gia đình học tập; 397 dòng họ học tập; 678 cộng đồng học tập cấp thôn, tổ dân phố; 499 đơn vị học tập thuộc xã quản lý; 171 đơn vị học tập thuộc huyện quản lý; 9 cộng đồng học tập cấp xã...

"Những kết quả đạt được chính là nhờ sự tích cực, chung tay của nhiều đơn vị, sự lan tỏa trong từng con người, gia đình, dòng tộc. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập đạt kết quả tốt đã góp phần hạn chế, đẩy lùi sự xâm nhập của tệ nạn xã hội, ổn định an ninh trật tự ở các địa phương", Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Quốc Triều