Thứ năm, 19/03/2020 - 19:08

Quảng Ngãi: Liên tục thi tuyển vẫn thiếu hàng ngàn giáo viên

Dân trí

Trong 3 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 2 đợt thi tuyển giáo viên. Tuy nhiên, tỉnh này hiện vẫn thiếu khoảng 1.200 biên chế giáo viên.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học còn nhiều, đặc biệt là bậc học mầm non và tiểu học. Tỷ lệ giáo viên mỗi lớp chưa bảo đảm theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

Đối với bậc học mầm non, công tác chăm sóc và nuôi dạy trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu vì tỷ lệ giáo viên trên lớp quá thấp. Việc dạy hai buổi/ngày tại các trường tiểu học thực hiện chưa đồng bộ, vì không bảo đảm tỷ lệ giáo viên. Chỉ tiêu biên chế giao cho ngành giáo dục của địa phương chưa bảo đảm theo định mức quy định nên rất khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự ở các trường học.

Quảng Ngãi: Liên tục thi tuyển vẫn thiếu hàng ngàn giáo viên - 1
Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung 1.200 biên chế giáo viên bậc mầm non và tiểu học.

Cụ thể, biên chế giáo viên bậc mầm non được giao là 2.899 biên chế. Trong khi số giáo viên cần có theo định mức là 3.613 người. Đối với bậc tiểu học, biên chế giáo viên được giao là 5.080 biên chế; số giáo viên cần có theo định mức là 5.578 người. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung 714 biên chế giáo viên mầm non, 486 biên chế giáo viên tiểu học.

Đối với bậc THCS và THPT, việc bố trí giáo viên trong mỗi lớp cơ bản đạt tỷ lệ bảo đảm. Đối với số lượng giáo viên thừa, thiếu cục bộ ở một vài bộ môn và một số địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo rà soát, thực hiện điều chuyển giáo viên, phân công kiêm nhiệm, thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy bảo đảm tính hợp lý, cân đối.

 Quốc Triều