Thứ bảy, 23/11/2019 - 21:12

Quảng Ngãi: Rà soát để xét đặc cách giáo viên

Dân trí

Ngoài hình thức thi tuyển, tỉnh Quảng Ngãi cũng rà soát xét đặc cách giáo viên nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều huyện trong tỉnh.

Mặc dù đã thi tuyển gần 3.000 giáo viên nhưng nhiều điểm trường tại Quảng Ngãi vẫn xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Theo thống kê sơ bộ của ngành giáo dục Quảng Ngãi thì ngay đầu năm học mới 2019 - 2020, địa phương này đang thiếu hơn 300 giáo viên, chủ yếu ở bậc Mầm non và Tiểu học. Trong đó, thiếu nhiều nhất là các huyện miền núi khó khăn như Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng…

Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh rà soát tình hình sử dụng giáo viên. Trong đó, nêu rõ số lượng giáo viên thiếu theo thực tế, thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao trên số lượng học sinh hiện có. Đồng thời làm rõ nguyên nhân thiếu, đánh giá, nhận định tình hình thừa thiếu giáo viên và đề xuất hướng giải quyết.

Quảng Ngãi: Rà soát để xét đặc cách giáo viên - 1
Tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát tình trạng thiếu giáo viên và sẽ tiến hành xét đặc cách giáo viên theo quy định mới.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp, đề xuất, tham mưu chỉ đạo và xin bổ sung biên chế, tổ chức thi tuyển để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Ngoài thi tuyển, hiện tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát, xét đặc cách giáo viên theo quy định mới được Bộ Nội vụ ban hành.

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng cho biết, Sở đang tiến hành rà soát và tham mưu xét đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

"Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thi tuyển liên tục nên số giáo viên thiếu không nhiều. Tuy nhiên, Sở vẫn tiến hành rà soát, thống kê số giáo viên đủ điều kiện. Từ đó sẽ tham mưu xét đặc cách giáo viên đối với những đơn vị còn chỉ tiêu biên chế", ông Dụng nói.

 Quốc Triều