Thứ bảy, 14/11/2020 - 06:48

Quảng Trị: Xây dựng xã hội học tập đã góp phần nâng cao dân trí

Dân trí

Ngày 13/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các điển hình tiên tiến khuyến học giai đoạn 2016-2020.

Qua 5 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài tại tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả tích cực.

Quảng Trị: Xây dựng xã hội học tập đã góp phần nâng cao dân trí - 1

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Đến năm 2020, có hơn 132.151 mô hình “Gia đình học tập” được công nhận, đạt tỉ lệ 80,05%; hơn 1.400 “dòng họ học tập” được công nhận, đạt tỉ lệ 68,22%; hơn 900 “cộng đồng học tập” và hơn 700 “đơn vị học tập” cấp cơ sở do chính quyền xã quản lý được công nhận…

Toàn tỉnh Quảng Trị có 141 Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, 768 trung tâm học tập cộng đồng thôn, bản, khu phố; trong đó có 31 trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với nhà văn hoá, bưu điện xã…

Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo.

Sau 5 năm triển khai đánh giá, xếp loại, công nhận 4 mô hình học tập “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã các địa phương, chính quyền các cấp đã bước đầu xác định được tính phù hợp và tính khả thi của các tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại 4 mô hình học tập; xác định được vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, của Hội khuyến học, ngành Giáo dục và các ngành liên quan…

Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đến năm 2020 đã tạo ra bước chuyển biến mới trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn và lợi ích thiết thực của việc học tập do người lớn thực hiện.

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tại các địa phương đều xác định được xây dựng các mô hình học tập là điều kiện để xây dựng mô hình cộng đồng học tập cấp xã.

UBND các cấp cũng khẳng định từ phong trào xây dựng các mô hình học tập với nội dung, tiêu chí cụ thể đã có tác động mạnh mẽ đến việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, góp phần giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.

Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình, bản làng, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Quảng Trị: Xây dựng xã hội học tập đã góp phần nâng cao dân trí - 2

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, qua thực tiễn triển khai phong trào trên địa bàn tỉnh, có thể thấy việc xây dựng các mô hình học tập là cách làm sáng tạo để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự chung tay vào cuộc của Uỷ ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các Sở, ban ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân đã lan tỏa đến các cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những kết quả mà phong trào đã đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; đem lại hiệu quả thiết thực, tác động trực tiếp đến việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong xu thế cuộc cách mạng 4.0.

Hội Khuyến học với vai trò là cơ quan nòng cốt trong việc tham mưu, triển khai các mô hình học tập cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu có hiệu quả cho UBND tỉnh để cụ thể hóa quyết định 489/QĐ-TTg của Chính phủ và xây dựng mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021-2030.

Ghi nhận những đóng góp, thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng xã hội học tập, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học” cho 38 tập thể cá nhân; tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 8 tập thể, 10 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân.

Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng xã hội học tập.

Đăng Đức