Sáp nhập trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan vào trường ĐH Tài chính - Marketing

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định sáp nhập Trường CĐ Tài chính - Hải quan vào Trường ĐH Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc sáp nhập này theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.


Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Trước đó vào tháng 2/2017, UBND TP.HCM đã có công văn trả lời Bộ Tài chính về việc xin ý kiến chủ trương hợp nhất 2 trường này. UBND TPHCM có ý kiến rằng: “Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế cũng như tăng cường việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị về tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư, đào tạo, UBND TPHCM ủng hộ việc hợp nhất trường CĐ Tài chính - Hải quan và trường ĐH Tài chính - Marketing thành trường ĐH Tài chính - Marketing”.

Theo đó, UBND TP.HCM ủng hộ việc hợp nhất và lưu ý cần thực hiện đúng các trình tự và thủ tục theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Trường ĐH Tài chính - Marketing là một trong các trường công lập đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động. Đến đầu năm 2017, trường này đào tạo 11 ngành, có trên 450 giảng viên cơ hữu và trên 17.000 sinh viên theo học.

Trường CĐ Tài chính - Hải quan được thành lập năm 2005 trên cơ sở tổ chức lại Trường CĐ Tài chính kế toán IV, Trường CĐ Hải quan và Phân viện TP.HCM (thuộc Học viện Tài chính). Trường có 250 cán bộ, giảng viên tính đến năm 2016 (trong đó trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 75%).

Theo định hướng phát triển, năm 2020 Trường ĐH Tài chính-Marketing là một trường ĐH đa ngành, đa cấp độ và là một trung tâm tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc gia và khu vực.

Lê Phương