Thứ tư, 12/09/2018 - 11:03

Sóc Trăng: Sở Giáo dục kiểm tra đột xuất giảng dạy của giáo viên chỉ thông báo trước… 5 phút

Dân trí

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành kế hoạch kiểm tra không báo trước (đột xuất) hoạt động sư phạm của giáo viên năm học 2018 - 2019.

Theo kế hoạch, mục đích của hoạt động này nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và các công tác khác của giáo viên.

Qua kiểm tra, để đánh giá đúng trình độ chuyên môn; những mặt đã làm được, phát huy ưu điểm và tư vấn những biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; đồng thời chỉ đạo, đề xuất với thủ trưởng các đơn vị có giáo viên được kiểm tra điều chỉnh, bổ sung các quy định, hướng dẫn cần thiết phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị.

Kế hoạch cho biết, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động sư phạm giáo viên tại một số trường THPT và trực thuộc. Nội dung kiểm tra bao gồm: Dự giờ ít nhất một tiết; kiểm tra kết quả giảng dạy; kết quả đánh giá học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra khảo sát, so sánh kết quả của các lớp do nhà giáo giảng dạy với các lớp khác trong cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).

Đáng chú ý, danh sách giáo viên được kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định và chỉ được thông báo trước 5 phút tại mỗi đợt kiểm tra; thông báo lịch dự giờ cho giáo viên được kiểm tra trước tiết dạy cũng chỉ 5 phút;...

Theo nhiều giáo viên, việc kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên là cần thiết nhưng có một số quy định mà Sở GD&ĐT đưa ra trong các đợt kiểm tra khiến giáo viên lo lắng “mất ăn mất ngủ” như thông báo sẽ dự giờ kiểm tra trước tiết dạy 5 phút,…

Một vấn đề đặt ra là liệu qua kiểm tra chỉ có một tiết dạy thì có đánh giá đúng trình độ chuyên môn của giáo viên được hay không ?

H.H