Thứ tư, 04/09/2019 - 16:06

Thanh Hóa: Chống “lạm thu” ngay đầu năm học 2019 - 2020

Dân trí

Ngay trước ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, ngành Giáo dục Thanh Hóa đã có chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm, thu tiền trái quy định và chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Ngày 4/9, bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý, chống tình trạng lạm thu trong các trường học vào đầu năm học 2019 - 2020.

Thanh Hóa: Chống “lạm thu” ngay đầu năm học 2019 - 2020 - 1
Trong năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thắng, TP Thanh Hóa bị xử lý kỷ luật vì liên quan đến nhiều sai phạm, trong đó có vấn đề thu, chi tài chính.

Theo đó, để chống tình trạng “lạm thu” vào đầu năm học trong các đơn vị, trường học, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 4/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD&ĐT.

Trong đó, giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định tại các nhà trường và Chỉ thị số:138/CT-BGDĐT ngày 18/1/2019 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Đồng thời, giao Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính tiếp tục tổ chức quán triệt và hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở GD&ĐT về triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2019 - 2020.

Các địa phương trên cơ sở đề nghị của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và tình hình thực tế của địa phương, tổ chức thẩm định các khoản thu phục vụ học sinh (thu dịch vụ tự nguyện) và khoản thu tài trợ (vận động xã hội hóa) làm cơ sở cho các nhà trường triển khai, thực hiện.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các đơn vị trường học và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu.

Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, quản lý việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2019-2020 theo đúng quy định.

Trước đó, để chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại một số đơn vị, trường học trong năm học 2018 - 2019, ngày 29/7, Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn số 1890/SGDĐT- KHTC về thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2019 - 2020.

Trong đó, yêu cầu đối với các trường Tiểu học không được thu tiền dạy tăng buổi, bồi dưỡng nghệ thuật, thể thao của học sinh.

Các khoản không được thu trong các cơ sở giáo dục như: Tiền bảo vệ cơ sở vật chất và an ninh trường học; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đồng thời, không thu đóng góp của cha mẹ học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định như: Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện sáng, bảo vệ trường, nước sinh hoạt, hoạt động tập thể, thi đua khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Không thu tiền vệ sinh trường, lớp và các công trình vệ sinh.

Địa phương nào để xảy ra tình trạng lạm thu thì Trưởng Phòng GD&ĐT phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở GD&ĐT. Các đơn vị trường tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân để xảy ra tình trạng lạm thu.

Duy Tuyên