Thanh Hóa: Hội thi cán bộ, hội viên làm Khuyến học giỏi khu vực miền núi 2018

Dân trí

Vừa qua, tại huyện Ngọc Lặc, Hội Khuyến học Thanh Hóa đã tổ chức Chung kết Hội thi cán bộ, hội viên làm Khuyến học giỏi cấp tỉnh, khu vực miền núi, năm 2018. Có 10/11 Hội Khuyến học các huyện tham dự Hội thi.


Các cán bộ khuyến học đạt thành tích cao tại hội thi

Các cán bộ khuyến học đạt thành tích cao tại hội thi

Tới dự Hội thi có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Đại diện lãnh đạo Đảng Bộ Khối các cơ quan và Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc và gần 300 cán bộ, hội viên Khuyến học của 10 huyện miền núi về tham dự Hội thi.

Đây là lần thứ 2 Hội Khuyến học Thanh Hóa tổ chức Hội thi cán bộ, hội viên làm Khuyến học giỏi. Thông qua Hội thi cán bộ, hội viên làm Khuyến học giỏi các cấp góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khuyến học, khuyến tài, học tập thường xuyên, học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay; Củng cố, bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động của đội ngũ làm công tác khuyến học các cấp; Phát huy vai trò nòng cốt trong việc phối hợp, tham mưu để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quần chúng nhân dân quan tâm nhiều hơn đến công tác khuyến học.

Hội thi đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng và là Ngày hội khuyến học để các cấp, các ngành và mọi người dân cùng hưởng ứng tích cực tham gia và ủng hộ cả vật chất và tinh thần…

Trong quá trình thực hiện các nội dung của Hội thi như màn chào hỏi; thi trả lời câu hỏi bắt buộc và ứng sử và thi năng khiếu, nhiều đội thi đã thể hiện xuất sắc các phần thi của mình. Nhất là phần thi năng khiếu với các bài hát, tiểu phẩm tự biên, tự diễn các đội đã dàn dựng công phu thể hiện một cách sinh động thực tế trong công tác khuyến học, khuyến tài, học tập thường xuyên, học tập suốt đời ở địa phương mình.

Kết quả Chung kết Hội thi cán bộ, hội viên làm Khuyến học giỏi cấp tỉnh, khu vực miền núi, năm 2018: Đội thi của Hội Khuyến học Ngọc Lặc đạt giải Nhất; 02 giải Nhì là Hội Khuyến học các huyện Quan Sơn và Cẩm Thủy, 03 giải Ba là Hội Khuyến học các huyện Bá Thước, Thường Xuân và Như Xuân; 04 đội của 04 huyện còn lại đạt giải Khuyến khích ( 01 huyện không tham gia)

Theo kế hoạch của Hội Khuyến học tỉnh, ngày 17/11/2018, Chung kết Hội thi cán bộ hội viên làm Khuyến học giỏi 16 huyện khu vực đồng bằng, ven biển và đô thị sẽ tổ chức tại TP. Thanh Hóa./.

Tào Khắc Thắng

PCTHHK Thanh Hóa