Thanh Hóa tuyển dụng gần 800 giáo viên

Dân trí

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Quảng Xương, Nga Sơn, Quan Sơn, Ngọc Lặc và thành phố Sầm Sơn.

Theo đó, trong đợt này tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học đối với 784 người; trong đó có 753 giáo viên mầm non, 31 giáo viên tiểu học.

Thanh Hóa tuyển dụng gần 800 giáo viên - 1
Thanh Hóa tuyển dụng gần 800 viên chức giáo dục, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non.

Cụ thể, huyện Nga Sơn 49 giáo viên mầm non; huyện Ngọc Lặc 227 giáo viên mầm non, tiểu học; huyện Quan Sơn 137 giáo viên mầm non; huyện Quảng Xương 197 giáo viên mầm non và thành phố Sầm Sơn 174 giáo viên mầm non, tiểu học.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND các huyện Quảng Xương, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quan Sơn và thành phố Sầm Sơn quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo theo quy định hiện hành, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc tuyển dụng các viên chức được phê duyệt (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Duy Tuyên