Thứ hai, 27/05/2019 - 12:51

Thanh tra chương trình liên kết đào tạo, văn bằng 2 ở nhiều trường đại học

Dân trí

Để chấn chỉnh công tác đào tạo liên thông, liên kết, văn bằng 2 ở nhiều cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT đang tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ đã ban hành các giải pháp chấn chỉnh tình trạng này như Thông tư số 07  ngày 15/3/2017 quy định về liên kết đào tạo trình độ ĐH. Đây là cơ sở pháp lý để các cơ sở GDĐH thực hiện, đồng thời là cơ sở pháp lý trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, Bộ GD-ĐT  yêu cầu các ĐH, học viện, trường ĐH báo cáo về việc liên kết đào tạo trong nước (Công văn số 1434/BGDĐT-GDĐH ngày 05/4/2019).

Trên cơ sở kết quả tổng hợp báo cáo, Bộ GDĐT sẽ rà soát, kiểm tra và có các giải pháp chấn chỉnh hoạt động liên kết đào tạo đối với các cơ sở thực hiện chưa đúng quy định.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra về tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở GDĐH; các trường CĐ, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên; các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong đó có việc kiểm tra các hoạt động liên kết và đào tạo.

Trong các nội dung kiểm tra có kiểm tra về liên kết đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ĐH, CĐSP và TCSP.

"Kết quả kiểm tra là căn cứ để chấn chỉnh các sai phạm của cơ sở đào tạo và là cơ sở để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế" - lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ, quy định hiện tại có nhiều đơn vị được giao nhiệm vụ cấp phép liên kết đào tạo (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ĐH quốc gia, ĐH vùng, cơ sở GDĐH đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Luật GDĐH hoặc các cơ sở GDĐH được phép thực hiện tự chủ…) dẫn đến việc quản lý gặp nhiều khó khăn; chế tài xử phạt không đủ sức răn đe khi cơ sở đào tạo có sai phạm.

Chính vì vậy, Bộ GD-ĐT đang dự thảo văn bản gửi các ĐH, học viện, trường ĐH để chấn chỉnh công tác đào tạo liên thông, liên kết, văn bằng 2.

Nội dung yêu cầu các cơ sở đào tạo ĐH rà soát toàn bộ các hoạt động trong công tác tuyển sinh và đào tạo liên thông, văn bằng 2, liên kết đào tạo; đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện có tổ chức, cá nhân mạo danh cơ sở GDĐH để thông báo tuyển sinh và đào tạo sai quy định, cơ sở GDĐH phải kịp thời có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng can thiệp và báo cáo Bộ GDĐT.

Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định hiện hành về tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở GDĐH, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Đồng thời, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy định trách nhiệm quản lý về liên kết đào tạo trên địa bàn đối với các cơ quan quản lý giáo dục đảm bảo phù hợp với thực tế.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

Tổ chức thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; việc thực hiện cơ chế tự chủ, vấn đề dân chủ trong nhà trường, hoạt động liên kết đào tạo, văn bằng chứng chỉ, công tác thi, công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm, an toàn trường học, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và giáo viên.

Hồng Hạnh