Thứ tư, 01/07/2020 - 03:45

Quảng Ngãi:

Tìm hướng giải quyết tình trạng thiếu nhân viên trường học

Dân trí

Nếu được bổ sung 1.200 biên chế, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phân bổ hợp lý số biên chế này để giải quyết tình trạng thiếu kế toán, nhân viên y tế, thủ quỹ… cho các điểm trường.

Theo ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi, nhiều điểm trường tại Quảng Ngãi đang thiếu nhân viên ở 6 vị trí việc làm, gồm kế toán, y tế, thư viện, thủ quỹ, văn thư, thiết bị trường học. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Cùng với đó, khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cũng khiến tỉnh này thiếu 1.200 biên chế giáo viên.

 Tìm hướng giải quyết tình trạng thiếu nhân viên trường học - 1

Theo quy định, đến năm 2021 phải tinh giản 10% biên chế, việc này gây khó cho tỉnh Quảng Ngãi khi xin thêm biên chế giáo viên và 6 vị trí việc làm nói trên. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi chỉ ưu tiên xin thêm 1.2000 biên chế giáo viên để đảm bảo yêu cầu giảng dạy, chưa xin biên chế những vị trí việc làm khác.  

Tuy nhiên, nếu tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt 1.200 biên chế giáo viên, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức thi tuyển trên cơ sở phân bổ phù hợp số biên chế này.

“Không chỉ thi tuyển giáo viên mà sẽ thi tuyển viên chức khác, tức là bao gồm nhóm việc làm như kế toán, y tế, thủ quỹ… Theo thống kê hiện có 424 người đủ điều kiện dự thi viên chức khác”, ông Dụng nói.

Trong điều kiện như hiện nay cần phải có những phương án hợp lý để thi tuyển các vị trí việc làm như kế toán, y tế, thủ quỹ… Bởi, nếu tuyển dụng 1 người vào một vị trí trong nhóm 6 vị trí việc làm đang thiếu thì phải cần trên 4.000 biên chế. Do đó, Sở đang tính đến các phương án tuyển dụng, bố trí biên chế phù hợp để tham mưu cho UBND tỉnh.

Theo ông Dụng, có thể các điểm trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn 1 xã chỉ cần 1 kế toán. Hoặc là, nhân viên kế toán sẽ phụ trách công tác y tế, thư viện… Qua xem xét đặc thù công việc của nhóm 6 vị trí việc làm đang thiếu, cùng với việc số biên chế có hạn thì những giải pháp này là khá phù hợp.

Quốc Triều