TP Cần Thơ:

TP Cần Thơ: Gần 200.000 "gia đình học tập" xuất sắc 5 năm liền

Dân trí

Từ 2016-2020, TP Cần Thơ có gần 200.000 gia đình đạt danh hiệu xuất sắc 5 năm liền và 235 dòng họ cũng vinh dự đạt danh hiệu này. Phong trào xây dựng xã hội học tập không ngừng phát triển.

Sáng 2/10, Hội Khuyến học TP Cần Thơ phối hợp với các ngành liên quan long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện  Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 -2020.

Đến dự Hội nghị có PGS.TS Trương Thị Hiền – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ông Phạm Thanh Phong – Phó Chủ tịch Trương ương Hội Khuyến học Việt Nam, bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Đinh Viết Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cùng nhiều đại biểu trong và ngoài tình TP Cần Thơ cùng đến tham dự.

TP Cần Thơ: Gần 200.000 gia đình học tập xuất sắc 5 năm liền - 1

Tại Hội nghị, ông Đinh Viết Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết, từ Quyết định của Thủ tướng phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Tháng 3/2014, BCH Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại TP Cần Thơ, Hội Khuyến học đã phối hợp với Sở GD-ĐT TP mở 6 lớp tập huấn Quyết định 281 của Thủ tướng, các thông tư, Quyết định của Trung ương đến 852 cán bộ cấp quận, huyện và cơ sở tham dự. Hội còn in phát hơn 100.000 bộ tiêu chí “gia đinh học tập”, “dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” gửi đến từng hộ gia đình.

Để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng…”, Hội Khuyến học TP Cần Thơ thực hiện những kế hoạch liên tịch với UBMTTQVN TP Cần Thơ, Đoàn TN, Hội phụ nữ, Sở GD-ĐT, Hội người cao tuổi…  từng bước đưa các nội dung xây dựng xã hội học tập thâm nhập vào đoàn viên, hội viên.

TP Cần Thơ: Gần 200.000 gia đình học tập xuất sắc 5 năm liền - 2

Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao tặng bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố 

Cụ thể, mô hình “Gia đình học tập”, giai đoạn 2016-2020 toàn thành phố có hơn 235.000 gia đình đạt danh hiệu “gia đình học tập”, trong đó có gần 200.000 gia đình đạt danh hiệu xuất sắc trong 5 năm liền. Điều phấn khởi hơn, khi các gia đình đạt danh hiệu này, trình độ dân trí nâng cao, kinh tế gia đình phát triển, gia đình hạnh phúc.

Mô hình “Dòng họ học tập”, giai đoạn 2016-2020, thành phố có 610 mô hình dòng họ học tập, trong đó có 235 dòng họ đạt danh hiệu xuất sắc trong 5 năm liền.

Các dòng họ đều xây dựng quỹ khuyến học, có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tấm gương vượt khó học tập; không khí thi đua học tập giữa các gia đình trong một dòng họ và giữa các dòng họ với nhau được nâng cao và phát huy. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, phát triển kinh tế được nâng lên rõ nét.

TP Cần Thơ: Gần 200.000 gia đình học tập xuất sắc 5 năm liền - 3

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ đại diện UBND TP, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trong 5 năm qua

Mô hình “Cộng đồng học tập” giai đoạn 2016-2020 có 616 cộng đồng được công nhận là “Cộng đồng học tập”, trong đó có 164 “Cộng đồng học tập” đạt danh hiệu xuất sắc trong 5 năm liền.

Mô hình “Đơn vị học tập”, giai đoạn 2016-2020 toàn thành phố có 690 đơn vị học tập, trong đó có 240 được công nhận đơn vị học tập xuất sắc 5 năm liền.

Phần đông các đơn vị học tập là trường học, cơ quan hành chính và đoàn thể ở cấp xã. Các cấp ủy Đảng và Thủ trưởng đơn vị đều quan tâm lãnh đạo thường xuyên đối với hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã”, từ năm 2016 đến nay, toàn thành phố có 83/83 xã, phường, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn học tập. Trong đó, có 8 đơn vị đạt danh hiệu mô hình cộng đồng học tập cấp xã xuất sắc 5 năm liền. Tất cả các xã, phường, thị trấn đều có nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của UBND.

TP Cần Thơ: Gần 200.000 gia đình học tập xuất sắc 5 năm liền - 4

Dịp này, UBND TP Cần Thơ và Hội Khuyến học thành phố trao bằng khen cho 27 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập

Theo ông Đinh Viết Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết, đạt được kết quả như trên, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự cố gắng của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT từ TP đến cơ sở; Sự phối hợp của MTTQ và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực của Hội Khuyến học và ngành giáo dục các cấp.

Tuy nhiên, theo ông Đinh Viết Khanh, ở một số địa phương nhận thức của lãnh đạo  về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT chưa thật sự sâu sắc; một bộ phận cư dân, nhất là ở nông thôn và lao động thành thị bận lo mưu sinh nên ít quan tâm đến chuyện học tập.

Ngoài ra, kinh phí để triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” tuy có được quy định trong các văn bản liên quan, nhưng việc cấp phát không thống nhất, nơi có, nơi không nên tạo ra nhiều băn khoăn, thắc mắc nhất là cấp cơ sở.

TP Cần Thơ: Gần 200.000 gia đình học tập xuất sắc 5 năm liền - 5

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ 

Theo ông Đinh Viết Khánh, những tồn tại nêu trên cần được các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm đúng mức, phải thực sự xem việc “xây dựng XHHT là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong việc chấn hưng và phát triển giáo dục của thành phố”.

Dịp này, UBND TP Cần Thơ, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trong  5 năm qua; đồng thời còn khen tặng 27 học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.

Nguyễn Hành