Thứ năm, 24/08/2017 - 09:00

TPHCM: Giao quyền tuyển dụng giáo viên cho các trường

Dân trí

UBND TPHCM giao Sở GD-ĐT thành phố thực hiện nhiệm vụ giao quyền tự chủ cho các trường về công tác tuyển dụng và sử dụng giáo viên trong năm học 2017-2018.

Theo chỉ thị thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 của TPHCM, UBND thành phố nhấn mạnh đến nhiệm vụ ngành giáo dục thành phố thực hiện có hiệu quả, tiên phong về công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục trên địa bàn.

Phấn đấu đến năm 2030, hệ thống giáo dục đào tạo thành phố được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc, trong đó tiếng Anh và trình độ công nghệ thông tin tiên phong dẫn đầu cả nước.


Học sinh TPHCM trong ngày tựu trường năm học 2017-2018.

Học sinh TPHCM trong ngày tựu trường năm học 2017-2018.

UBND TPHCM giao Sở GD-ĐT thành phố một số nhiệm vụ cụ thể như tích cực hoàn chỉnh dự án “Quy hoạch phát triển GD-ĐT TPHCM đến năm 2030”; xây dựng trường học có cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ các thiết bị dạy học thiết yếu nhằm nâng cao chất lương dạy học.

Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, tiếp cận khu vực và thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, có chương trình học không rập khuôn, xa rời thực tế.

Đối với học sinh, tăng tỷ lệ được học tập và hoạt động cả ngày ở trường, học sinh có nền tảng tiếng Anh, Tin học đạt chuẩn quốc tế để có thể tiếp tục học tập và làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp THPT; mỗi học sinh có thể chơi ít nhất 1 môn thể thao, có kiến thức cơ bản về âm nhạc, mỹ thuật, có kỹ năng thực hành xã hội...

Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, có trình độ ngoại ngữ và tin học đảm bảo khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin khi thực hiện công tác giảng dạy và tiếp cận các tri thức mới.

Đặc biệt, chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ Sở GD-ĐT giao quyền tự chủ cho các trường về công tác tuyển dụng và sử dụng giáo viên. Từ đó, các trường chủ động hơn trong sử dụng kinh phí ngân sách một cách hiệu quả, cũng như sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng thêm nguồn thu cho đơn vị.

Chỉ thị của UBND TPHCM cũng giao các Sở, ban ngành liên quan phối hợp với ngành giáo dục cùng thực hiện các nhiệm vụ, cùng vì chất lượng của giáo dục đào tạo thành phố.

Hoài Nam