Thứ bảy, 04/04/2020 - 06:49

TPHCM: Tài liệu dạy học qua internet phải đảm bảo bản quyền, lành mạnh

Dân trí

Khi sử dụng hình ảnh, thông tin minh họa trên mạng Internet, giáo viên cần đảm bảo bản quyền; toàn bộ thông tin được kiểm soát, bảo đảm nội dung an toàn, lành mạnh, phù hợp với độ tuổi người học.

Nội dung được Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh đến các đơn vị giáo dục cần lưu ý trong việc lựa chọn tài liệu sử dụng khi tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19.

TPHCM: Tài liệu dạy học qua internet phải đảm bảo bản quyền, lành mạnh - 1

Học sinh học trực tuyến trong đợt nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý: Nội dung dạy học phải phù hợp với mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Nội dung dạy học, tài liệu, hình ảnh, học liệu giảng dạy và học tập phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính nhân văn và tính thẩm mỹ; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của người học, không chứa đựng các yếu tố kích động, bạo lực; không trái với thuần phong, mỹ tục, văn hóa, lịch sử Việt Nam; không có định kiến giới, phân biệt đối xử.

Giáo viên chỉ sử dụng hình ảnh, tài liệu từ các trang chính thống. Khi sử dụng hình ảnh, thông tin minh họa trên mạng Internet, giáo viên cần đảm bảo bản quyền của hình ảnh và thông tin, ghi rõ nguồn trích dẫn; toàn bộ thông tin được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nội dung an toàn, lành mạnh, phù hợp với độ tuổi người học.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về quản lý, tuyên truyền, chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sử dụng các nguồn tài liệu, hình ảnh để đưa vào nội dung dạy học. 

Dạy học theo chương trình tinh giản của Bộ GD&ĐT

Sở GD&ĐT TPHCM cũng vừa có hướng dẫn các trường trong việc thực hiện dạy và học qua internet, trên truyền hình trong học kỳ 2 theo chương trình tinh giản của Bộ GD&ĐT vào thời gian tạm nghỉ. 

Kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính khoa học, đảm bảo cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành, tinh giản các nội dung theo quy định của Bộ. Nhà trường tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.

TPHCM: Tài liệu dạy học qua internet phải đảm bảo bản quyền, lành mạnh - 2

TPHCM tthực hiện dạy học trực tuyến theo chương trinh tinh giản của Bộ

Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng trong giáo dục.

Lên phương án cụ thể khi học sinh đi học trở lại như xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Đặc biệt phải có trách nhiệm thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho những học sinh không có điều kiện tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian nhà trường thực hiện dạy học trực tuyến.

Hoài Nam