Thứ hai, 14/05/2018 - 17:12

TPHCM triển khai đề án nâng chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng

Dân trí

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, CĐ trên địa bàn TPHCM năm 2018. Theo đó, ít nhất 2 trường CĐ và 1 trường ĐH thuộc thành phố được phê duyệt đề án xây dựng trường tiên tiến.

Kế hoạch mà UBND TPHCM đề ra nhấn mạnh mục tiêu xây dựng và triển khai các đề án nâng cấp các trường ĐH, CĐ thuộc thành phố theo chuẩn trường tiên tiến và chuẩn kiểm định ASEAN. Theo đó, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường ĐH Sài Gòn, trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TPHCM và trường CĐ Công nghệ Thủ Đức sẽ triển khai xây dựng đề án.

Đồng thời, UBND cũng tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy để nâng cấp các ngành mũi nhọn của các trường thuộc thành phố. Cụ thể, gồm 7 ngành/nhóm ngành đó là ngành Công nghệ thông tin (Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức); Ngành Cơ - Điện tử (Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TPHCM); nhóm ngành Sức khỏe (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch); ngành Sư phạm - Dịch vụ (Trường ĐH Sài Gòn); ngành Cơ khí (Trường CĐ Lý Tự Trọng) ; ngành Kinh tế - Tài chính (Trường CĐ Kinh tế); ngành Logistics (Trường CĐ Giao thông Vận tải).

TPHCM cũng đặt mục tiêu phấn đấu tỉ lệ sinh viên các trường ĐH, CĐ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2018 đạt từ 20% trở lên. Trên 90% các trường công lập tổ chức ít nhất mỗi năm 1 Hội thảo khoa học cấp trường. Thành phố cũng đặt mục tiêu có ít nhất 20% sinh viên tốt nghiệp tại các trường ĐH, CĐ có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng mềm tốt.

Ngoài ra, thành phố triển khai tổ chức bồi dưỡng về công tác quản lý, quản trị nhà trường; đào tạo giảng viên nguồn tại các nước. Chương trình bồi dưỡng được thiết kế với thời gian phân bổ gồm 1 tuần trong nước; 3 tuần ngoài nước và đánh giá kết quả sau 1 năm đào tạo. Dự kiến, trong năm 2018 sẽ tổ chức thực hiện 5 chương trình đào tạo này.

Lê Phương