Trắc nghiệm: Từ mới tiếng Anh mỗi ngày với mùa thu

Dân trí

Mùa thu trong tiếng Anh còn được gọi là Fall (noun) và hay được người Mỹ sử dụng. Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa Fall (noun): mùa thu và Fall (verb): rơi, ngã.

Trong tiếng Anh, mùa thu được biết đến phổ biến dưới dạng danh từ autumn (noun). Bạn có thể sử dụng autumn làm chủ ngữ (Subject) trong câu, ví dụ:

Autumn (noun): Autumn in Hanoi is very beautiful.

Subject (Chủ ngữ)

Hoặc autumn cũng có thể đóng vai trò là tân ngữ (Object) trong câu:

Autumn (noun): I like autumn

Object (Tân ngữ)

Mùa thu trong tiếng Anh còn được gọi là Fall (noun) và hay được người Mỹ sử dụng. Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa Fall (noun): mùa thu và Fall (verb): rơi, ngã. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng học cách phân biệt hai từ này qua mẫu câu sau:

Leaves fall (rơi) in autumn (mùa thu) (Lá rụng vào mùa thu)

Bạn đọc cùng luyện tập từ vựng với những câu hỏi trắc nghiệm về mùa thu sau đây:

Nhật Hồng