Trường Đại học Thành Đô nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 14,5 điểm

Dân trí

Ngày 18/7, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Thành Đô (TDD) thông báo điểm điều kiện đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2018. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 14,5, riêng ngành Dược học nhận mức điểm 21.

Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển, tổ hợp môn thi vào từng ngành của trường như sau:

Stt

Mã ngành

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Điểm điều kiện ĐKXT (Tổ hợp 03 môn của tổ hợp XT và điểm ƯT)

Tổ hợp môn thi

/ xét tuyển

1

7510205

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

120

>=14.50

+ Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

+ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

2

7510301

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

80

>=14.50

3

7480201

Công nghệ thông tin

190

>=14.50

4

7340301

Kế toán

100

>=14.50

5

7340101

Quản trị Kinh doanh

100

>=14.50

6

7810201

Quản trị Khách sạn

190

>=14.50

+ Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

+ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

+ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

7

7340406

Quản trị Văn phòng

100

>=14.50

8

7310630

Việt Nam học

(Hướng dẫn Du lịch)

140

>=14.50

9

7220201

Ngôn ngữ Anh

(Tiếng Anh Du lịch)

140

>=14.50

+ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

+ Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

10

7850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

90

>=14.50

+ Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

+ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

+ Toán, Hóa học, Sinh học

11

7720201

Dược học

(Cấp bằng Dược sĩ)

250

>=21.00

+ Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Toán, Hóa học, Sinh học

Lưu ý:

*Quy định về điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển và tiêu chí phụ

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là

bằng nhau.

- Tiêu chí phụ: Không có

*Học bổng cho thí sinh trúng tuyển và nhập học năm 2018

- Học bổng toàn phần, học bổng một phần, học bổng hỗ trợ công nghệ cho sinh viên có học lực khá, giỏi, và cho sinh viên đăng ký nhập học sớm nhất;

Thông tin chi tiết xem tại: Website: www.thanhdo.edu.vn

Nhật Hồng