Trường ĐH đầu tiên có ngành đào tạo được Mỹ công nhận

Dân trí

Trường Đại học Hoa Sen là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được ACBSP (Mỹ) công nhận kiểm định với 5 ngành trực thuộc khoa Kinh tế - Thương mại, bao gồm: Marketing, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

Ngày 12/1, trường Đại học Hoa Sen công bố 5 chương trình đào tạo được kiểm định bởi ACBSP (Mỹ). ACBSP (Viết tắt của Accreditation Council for Business Schools and Programs - Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh) là một tổ chức kiểm định chuyên ngành có sứ mệnh đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh. Tại Mỹ, kiểm định của ACBSP hoặc AACSB là hai tổ chức kiểm định chuyên ngành kinh doanh có giá trị nhất, uy tín nhất.

Website của ACBSP (Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh) của Mỹ đã công nhận trường ĐH Hoa Sen với 5 chương trình đào tạo về Kinh doanh
Website của ACBSP (Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh) của Mỹ đã công nhận trường ĐH Hoa Sen với 5 chương trình đào tạo về Kinh doanh

Để được chứng nhận chất lượng, các trường đại học thường phải vượt qua các thủ tục và quy trình kiểm định chặt chẽ, trong đó gồm: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, qui trình quản lý, chất lượng đầu ra, dịch vụ hỗ trợ sinh viên…

TS Nguyễn Thiên Phú, Phó khoa Kinh tế - Thương mại của trường cho biết từ năm 2013, khoa đã nổ lực hoàn chỉnh hồ sơ để kiểm định đồng thời là nỗ lực chuẩn hoá chương trình đào tạo, dạy, học và thực hiện cam kết đào tạo theo chuẩn của ACBSP.

Năm 2014 chuyên gia cố vấn đến thăm trường và thực hiện quy trình kiểm định mẫu để chuẩn bị cho đoàn kiểm định thật đến trường vào năm 2015. Vào tháng 10/2015 đoàn kiểm định gồm 3 chuyên gia đến trường, đánh giá các hoạt động dạy; học và dịch vụ cung cấp cho sinh viên. Đầu tháng 12/2015, tại kỳ họp định kỳ 2 lần một năm, Hội đồng Kiểm định ACBSP đã công nhận lần đầu đối với 5 chương trình của khoa Kinh tế - Thương mại.

Cũng theo TS Phú, hoạt động kiểm định chất lượng, quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng là quá trình liên tục, đòi hỏi trường có sự cam kết, tự đánh giá, luôn phát triển và thực hiện cải tổ. Ngoài việc áp dụng các quy trình chuẩn mực mà ACBSP khuyến cáo, khoa Kinh tế - Thương mại phải thực hiện và nộp báo cáo tự đánh giá sau mỗi 2 năm. Đến năm thứ 10 sau khi được công nhận lần đầu, khoa phải thực hiện báo cáo tự đánh giá và tiếp đoàn đánh giá của Hội đồng này một lần nữa để được công nhận trong 10 năm kế tiếp.

Sắp tới, trường dự định sẽ hoàn tất hồ sơ và tiến hành kiểm định các ngành thuộc nhóm Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn và một số ngành Kinh tế khác.

Lê Phương

(lephuong@dantri.com.vn)