Thứ ba, 05/05/2015 - 16:05

Trường ĐH Hùng Vương TPHCM chưa có hiệu trưởng

Dân trí

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về công nhận Hiệu trưởng mới của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM do Hội đồng Quản trị (HĐQT) trường đề nghị công nhận theo tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 16/3/2015. UBND TPHCM chưa thể công nhận hiệu trưởng mới vì cuộc họp HĐQT trường chưa hợp lệ.

Trường ĐH Hùng Vương TPHCM chưa có hiệu trưởng
Trường ĐH Hùng Vương TPHCM chưa có hiệu trưởng mới dù hiệu trưởng tạm quyền đã hết hiệu lực từ tháng 12/2014

Theo đó, bà Tạ Thị Kiều An được HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TPHCM bổ nhiệm làm Hiệu trưởng tạm quyền theo Quyết định số 305/2014/QĐ-HĐQT ngày 8/12/2014 đã hết hiệu lực. Đến nay, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM chưa có Hiệu trưởng chính thức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 25/2/2015, Trường ĐH Hùng Vương đã tổ chức họp HĐQT với sự tham dự của 4 thành viên và 3 thành viên có văn bản ủy quyền trên tổng số 10 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015. Hội đồng Quản trị đã có thư mời ba thành viên là: ông Lê Văn Lý, ông Nguyễn Huy Hùng, ông Ngô Gia Lương, nhưng 3 thành viên này không tham dự và không lý do vắng mặt.

Tại cuộc họp này, HĐQT đã bỏ phiếu kín bầu nhân sự Hiệu trưởng. Các thành viên HĐQT dự họp đồng ý (bằng hình thức bỏ phiếu kín) tán thành nhân sự Hiệu trưởng để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nhân sự được đề nghị là ông Bế Nhật Dục và nhân sự thay thế là ông Phan Phước Hiền (trong trường hợp ông Bế Nhật Dục không được UBND TPHCM chuẩn y).

Theo UBND TPHCM, căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 22 của Điều lệ trường đại học ban hành  kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 quy định: “Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 75% số thành viên tham dự”. UBND TPHCM cho rằng cuộc họp HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TPHCM vào ngày 25/2/2015 chỉ có tổng cộng 07/10 thành viên (có mặt và ủy quyền) tham dự (chiếm tỷ lệ 70%)  nên không được coi là hợp lệ. Do đó, HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TPHCM không có khả năng triệu tập đủ số thành viên dự họp đạt tỷ lệ 75% theo quy định, nên việc đề nghị công nhận Hiệu trường trường không thể thực hiện được.

UBND TPHCM cũng cho rằng nhiệm kỳ của HĐQT Trường ĐH Hùng Vương và nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT sẽ kết thúc vào ngày 14/6/2015. Trường hợp HĐQT trường không thể triệu tập đủ 75% số thành viên sẽ rất khó khăn cho trường trong việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, họp HĐQT, cũng như điều hành, tổ chức và quản lý hoạt động trong thời gian tới.

UBND TPHCM đề nghị Bộ GD-ĐT có hướng chỉ đạo việc tổ chức và quản lý Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trong thời gian tới.

Lê Phương