Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trường trọng điểm quốc gia

Dân trí

Trên đây là mục tiêu Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đề ra tại Đại hội Đảng Bộ nhà trường khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong ngày 1/6.

Báo cáo tại Đại hội, PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng nhà trường đã tóm tắt thành tựu, mục tiêu đạt được và chưa đạt theo mục tiêu đề ra tại Đại hội khóa VII; đồng thời, đề ra mục tiêu của Đại hội Đảng bộ nhà trường khóa VIII.

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trường trọng điểm quốc gia - 1

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tổ chức ngày 1/6.

Với phương châm “Chuyên nghiệp - Chất lượng - Hiện đại - Hội nhập, Đại hội Đảng bộ khoá VIII nhiệm kỳ 2020 -2025 của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đề ra các mục tiêu trọng tâm sau: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, có đủ bản lĩnh, năng lực lãnh đạo; chỉ đạo xây dựng và phát triển ĐHSP-ĐHĐN thành Trường Sư phạm trọng điểm quốc gia; Phấn đấu mỗi năm kết nạp được 30-40 Đảng viên, trên 95% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ nhà trường cũng đặt mục tiêu tăng cường về số lượng, chuẩn hoá và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên, cán bộ phục vụ; Phát triển chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo chiều sâu, hướng đến công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế; Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả; Đẩy mạnh giáo dục toàn diện.

Khánh Hiền