Trường ĐH Thương Mại thông báo tuyển dụng 55 giảng viên, chuyên viên năm 2020

Dân trí

Trường ĐH Thương Mại vừa thông báo tuyển dụng năm 2020 với số lượng 55 giảng viên, chuyên viên ở 29 đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng 

TT

Đơn vị

Chức danh tuyển dụng

Chỉ tiêu 

Yêu cầu về ngành/chuyên ngành tốt nghiệp 

1

Bộ môn Quản trị học

Giảng viên

2

Quản trị kinh doanh

2

Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh

Giảng viên

3

- QTKD/QTKD tổng hợp; 

- Khoa học quản trị/Khoa học quản lý;

- QT tác nghiệp/QT sản xuất;

- Quản trị dự án;

- Khởi nghiệp/Khởi sự KD/QTDN vừa và nhỏ. 

3

Bộ môn Quản trị chiến lược

Giảng viên

1

- Quản trị kinh doanh;

- Marketing;

- Thương mại quốc tế. 

4

Bộ môn Quản trị Marketing

Giảng viên

1

- Marketing;

- Marketing thương mại;

(Đại học thuộc chuyên ngành Marketing, Marketing thương mại). 

5

Bộ môn Nguyên lý Marketing

Giảng viên

1

- Marketing

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh thương mại

(Đại học thuộc chuyên  ngành Marketing, Quản trị kinh doanh)

6

Bộ môn Logictics kinh doanh

Giảng viên

2

- Logistics;

- Chuỗi cung ứng;

- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

- Thương mại quốc tế;

- Kinh doanh quốc tế;

- Quản trị kinh doanh quốc tế (hoặc có nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng). 

(ưu tiên đối với 3 CN đầu)

7

Bộ môn Quản trị chất lượng

Giảng viên

1

- Quản trị chất lượng; 

- Quản trị kinh doanh;

- Kinh doanh thương mại;

- Quản trị và kinh doanh quốc tế; 

(Đại học thuộc các chuyên ngành:  Quản trị chất lượng, Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị và kinh doanh quốc tê)

8

Khoa Kế toán kiểm toán

Thư ký khoa

1

- Tốt nghiệp đại học

9

Bộ môn Kế toán tài chính

Giảng viên

1

- Kế toán;

- Kiểm toán. 

10

Bộ môn Quản lý kinh tế

Giảng viên

1

Quản lý kinh tế 

(Đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế thương mại, Kinh tế và quản lý thương mại, Kinh tế quốc tế, Kinh tế học, Kinh tế phát triển).

11

Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp

Giảng viên

2

Kinh tế/Quản lý kinh tế

(Đại học ngành kinh tế, chuyên ngành Kinh tế thương mại, Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế).

12

Bộ môn Luật chuyên ngành

Giảng viên

1

- Luật, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế. 

13

Bộ môn Tài chính công

Giảng viên

3

- Tài chính công;

- Quản lý tài chính công. 

14

Bộ môn Công nghệ thông tin

Giảng viên

1

Công nghệ thông tin

15

Bộ môn Tin học

Giảng viên

2

- Khoa học máy tính; 

- Công nghệ thông tin;

 (Đại học về công nghệ thông tin, khoa học máy tính)

16

Bộ môn Triết học

Giảng viên

2

Triết học 

(Đại học chuyên ngành triết học)

17

Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Giảng viên

4

- CNXHKH;

- Lịch sử Đảng CSVN. 

18

Bộ môn Kinh tế chính trị

Giảng viên

2

Kinh tế chính trị

19

Khoa Tiếng Anh

Thư ký khoa

1

- Tốt nghiệp đại học

- Trình độ Tiếng Anh đạt 5.0 IELTS/64 TOEFL iBT

20

Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh

Giảng viên

4

Ngôn ngữ Anh

21

Bộ môn Thực hành tiếng Anh

Giảng viên

2

- Ngôn ngữ Anh;

- Sư phạm tiếng Anh. 

22

Bộ môn Dịch tiếng Anh

Giảng viên

7

Ngôn ngữ Anh. 

23

Viện Hợp tác quốc tế

Chuyên viên

2

- Tốt nghiệp đại học

24

Phòng Kế hoạch Tài chính

Kế toán viên

1

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

25

Phòng Đối ngoại và Truyền thông

Chuyên viên đối ngoại 

1

- Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành kinh tế đào tạo bằng Tiếng Anh

Chuyên viên truyền thông

1

- Tốt nghiệp đại học các ngành: Kiến trúc, thiết kế, đồ họa, Marketing, truyền thông, báo chí.

26

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Chuyên viên

1

- Tốt nghiệp đại học

27

Phòng Quản trị

Chuyên viên

1

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

28

Ban Quản lý KNTSV

Chuyên viên

1

- Tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh

29

TT TT Thư viện

Thư viện viên hạng III

2

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: 

- Thông tin thư viện

- Thiết kế đồ họa, sư phạm ngữ văn (phải có chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện)

Thư viện viên hạng IV

1

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành:

- Thông tin thư viện

- Sư phạm âm nhạc (phải có chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện chung

a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b, Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c, Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh viên chức đăng ký tuyển dụng;

d, Có phẩm chất đạo đức tốt;

e, Có tâm huyết với nghề nghiệp và nguyện vọng làm việc lâu dài theo chức danh đăng ký dự tuyển;

f, Có ngoại hình phù hợp với từng vị trí việc làm; căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng tuyển dụng có thể đề nghị Hiệu trưởng xem xét và quyết định điều kiện về ngoại hình;

g, Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, không có bệnh truyền nhiễm; đối với ứng viên tuyển dụng chức danh giảng viên: Không nói ngọng, nói lắp, chữ viết rõ ràng;

h, Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 11/3/2014.

Trường ĐH Thương Mại thông báo tuyển dụng 55 giảng viên, chuyên viên năm 2020 - 1

2.2. Điều kiện đối với ứng viên dự tuyển chức danh giảng viên

- Có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ phù hợp với yêu cầu về ngành/chuyên ngành trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng tại Mục 1 (bằng tốt nghiệp Đại học công lập hệ chính quy loại khá trở lên, có khối ngành phù hợp với vị trí dự tuyển). Trường hợp tốt nghiệp đại học tại một trường đại học ở nước ngoài thì năm du học phải có giấy báo trúng tuyển đại học chính quy của một trường đại học công lập trong nước.

- Có trình độ Tiếng Anh học thuật do Tổ chức Khảo thí quốc tế cấp trong thời hạn 2 năm tương đương 5.5 IELTS/65 TOEFL iBT trở lên hoặc cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nước ngoài; Riêng đối với ứng viên dự tuyển vào các bộ môn: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị là 5.0 IELTS/64 TOEFL iBT và phải cam kết đạt chuẩn 5.5 IELTS/65 TOEFL iBT chậm nhất 12 tháng sau khi trúng tuyển.

Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (nếu chưa có chứng chỉ, phải bổ sung trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định trúng tuyển).

- Không nói ngọng, nói lắp, chữ viết rõ ràng, hình thức phù hợp với vị trí tuyển dụng.

3. Hình thức tuyển dụng

- Thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định.

4. Hồ sơ dự tuyển 

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu đơn trên website của nhà trường);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: UBND nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang quản lý nếu đang là công chức, viên chức);

- Đối với ứng viên đang là công chức, viên chức: Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức theo mẫu của Bộ Nội vụ; Lý lịch khoa học; bản sao các giấy tờ: hợp đồng làm việc quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp, quyết định nâng bậc lương gần nhất, sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (bao gồm cả bằng tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với bằng tốt nghiệp phổ thông trung học) công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển do bệnh viện đa khoa cấp theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân;

- 03 ảnh 4x6 chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (01 dán vào lý lịch tự thuật hoặc lý lịch viên chức); 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại (số điện thoại cố định và số điện thoại di động) liên lạc khi cần thiết.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Hạn nhận hồ sơ: Chậm nhất 16h00 ngày 5/12/2020 tại Phòng Tổ chức nhân sự, Nhà I, Trường Đại học Thương mại.

6. Lệ phí dự tuyển

- Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/ người (Năm trăm nghìn đồng).

7. Sơ duyệt hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển

- Sơ duyệt hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 06/12/2020 - 08/12/2020.

Kết quả sơ duyệt hồ sơ được thông báo trên website của Trường: https://tmu.edu.vn/.

8. Tổ chức thi 

Dự kiến từ ngày 10/12/2020 - 20/12/2020 (Lịch thi cụ thể được thông báo trên website của Trường).

Ghi chú:

- Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu ứng viên không dự thi hoặc thi không trúng tuyển.

- Chậm nhất 05 ngày kể từ khi thông báo kết quả trúng tuyển trước khi ký hợp đồng làm việc, ứng viên phải nộp đầy đủ hồ sơ gốc theo yêu cầu để kiểm tra, đối chiếu theo quy định hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Tổ chức nhân sự, Trường Đại học Thương mại trong giờ hành chính.

Địa chỉ: Số 79, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0986568245 (Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh).

Trường Thịnh