Tuyển sinh lớp 10 ở Ninh Bình: Thay bài thi tổng hợp bằng tiếng Anh

Dân trí

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công văn điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Theo đó, bài thi tổ hợp được thay bằng bài thi tiếng Anh.

Ngày 5/5, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ban hành Công văn số 289/UBND-VP6 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, về việc diều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020- 2021. 

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 32/TTr-SGDĐT ngày 22/4/2020 về việc thay đổi môn thi, thời gian tổ chức kỳ thi và điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020- 2021 tại Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 29/11/2019. 

UBND tỉnh Ninh Bình điều kỳ thi như sau: Thay bài thi tổ hợp bằng bài thi tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi trong bài thi là 0,25 điểm. 

Thời gian đăng ký dự thi: khoảng từ 15/6/2020; Thời gian tổ chức kỳ thi: khoảng từ 15/7/2020. Điểm bài thi tổ hợp thay bằng điểm bài thi tiếng Anh, tính thang điểm 10. 

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT thông báo, hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020- 2021 trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

Thái Bá