Thứ bảy, 11/11/2017 - 00:00

Xây dựng mạng lưới nâng cao chất lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Dân trí

Xây dựng mạng lưới cho các nhà quản lý của các cơ sở giáo dục đại học, các nhà nghiên cứu quan tâm đến những vấn đề liên quan đến chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đó là một trong những mục tiêu của Hội thảo “Chất lượng và hiệu quả các chương trình liên kết quốc tế” do trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức ngày 10/11.

Tới dự Hội thảo gồm các nhà lãnh đạo các trường Đại học, các nhà quản lý các chương trình liên kết đào tạo, các nhà nghiên cứu và các giảng viên tới từ rất nhiều trường đại học ở Việt Nam và các nước khác như Mỹ, Anh, Đức, Canada, Hàn Quốc và Đài Loan.

Mục tiêu cụ thể của hội thảo là xây dựng mạng lưới cho các nhà quản lý của các cơ sở giáo dục đại học, các nhà nghiên cứu quan tâm đến những vấn đề liên quan đến chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Xây dựng tư duy gắn với chất lượng và hiệu quả cho các nhà quản lý giáo dục đại học các cấp; Chia sẻ những

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế” là diễn đàn học thuật và thực tiễn cho các học giả, các nhà quản lý giáo dục, giảng viên, chuyên viên, và học viên của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại các trường đại học trong nước và quốc tế trình bày những nghiên cứu, thảo luận và trao đổi về thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

nghiên cứu thực tế, những kinh nghiệm và phương pháp được áp dụng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại trong và ngoài nước;

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo rất đa dạng như quốc tế hóa giáo dục đại học, tự chủ giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng đào tạo, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường, áp dụng công nghệ trực tuyến cho liên kết đào tạo quốc tế…

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, các trường đại học trên thế giới hiện nay đang thay đổi với tốc độ ngày một tăng nhanh. Đứng trước những động lực thúc đẩy thay đổi như sự phổ cập giáo dục đại học, xu hướng “dịch chuyển toàn cầu”, cạnh tranh về thị trường và nguồn vốn vốn ngân sách, các trường đại học đang chuyển đổi theo hướng trở thành những trường đại học quốc tế hóa.

Các trường đại học đang tập trung phát triển quan hệ đối tác để giảm rủi ro, tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế và danh tiếng, và mở rộng cơ sở tri thức phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp.

Các hoạt động hợp tác quốc tế của các trường đại học được mở rộng về phạm vi, số lượng và loại hình trong thập niên qua, trong đó phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là một trong những mô hình hợp tác phổ biến hiện nay. Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế được thiết kế để tận dụng các cơ hội do nhu cầu thay đổi của nền kinh tế thế giới toàn cầu hóa.

TS Hà cho rằng, các mục tiêu của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế có thể được nhóm lại trong hai nhóm mục tiêu chính: nhóm mục tiêu hiệu quả kinh tế và nhóm mục tiêu chất lượng học thuật.

Mục tiêu hiệu quả kinh tế hướng đến tăng số lượng tuyển sinh, tăng doanh thu và giảm chi phí. Mục tiêu chất lượng học thuật chú trọng vào phát triển năng lực đào tạo cho các trường đại học và tạo ra cơ hội học tập chất lượng cao cho xã hội.

Do chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo có mối quan hệ tác động qua lại với nhau, một trong những bài toán khó đặt ra cho các trường đại học là làm sao vừa bảo đảm, nâng cao được chất lượng đào tạo, đồng thời lại vừa tăng cường được hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong xu hướng quốc tế hóa và cạnh tranh mở rộng hiện nay.

Hồng Hạnh