3 nhược điểm lớn của các trường đại học qua kiểm định chất lượng

Dân trí Đó là các nhược điểm: Chương trình đào tạo, Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển & chuyển giao công nghệ và Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên.
>>Cần cải tiến mô hình kiểm định chất lượng giáo dục để tránh tiêu cực
>>"Ngỡ ngàng" bức tranh về kết quả kiểm định chất lượng 117 trường đại học Việt Nam

Thông tin trên do GS.TS Nguyễn Quang Dong, trường ĐH Kinh tế quốc dân nghiên cứu về “Những tồn tại chủ yếu của các trường đại học Việt Nam nhìn từ kết quả kiểm định chất lượng giáo dục”.


Hầu hết các trường đại học không đạt 100% tiêu chí trong kiểm định chất lượng

Hầu hết các trường đại học không đạt 100% tiêu chí trong kiểm định chất lượng

Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 5 năm 2018, cả nước có 117 trường đại học và học viện được kiểm chất lượng giáo dục. Quá trình KĐCLGD các trường đại học Việt Nam được thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn gồm 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí ban hành tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012) và Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014) và được thực hiện từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 5 năm 2018.

Bốn Trung tâm KĐCLGD của Việt Nam đã đánh giá ngoài 122 trường đại học. Trong đó, 117 trường đại học đã được các Hội đồng KĐCLGD ban hành Nghị quyết công nhận đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 05 trường đại học, sau khi được ĐGN đã xin lùi thời gian kiểm định sang các năm sau, không thực hiện tiếp các khâu KĐCLGD.

Theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định, một trường đại học sẽ không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục khi có 13 tiêu chí trở lên trong 61 tiêu chí chưa đạt (13/61 = 21,3%); mỗi tiêu chí có từ 2 đến 6 mốc chuẩn, nếu có một mốc không đạt thì tiêu chí được đánh giá là “chưa đạt”.

3 tiêu chuẩn yếu nhất

Trong 117 trường đại học đã được KĐCLGD có 15,4% là các trường đại học tư thục, 6,8% các trường đại học thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý và 77,8% các trường đại học thuộc các Bộ và các Đại học quốc gia, Đại học vùng.

Trao đổi với PV Dân trí, GS.TS Nguyễn Quang Dong cho biết, kết quả KĐCLGD của 117 trường đại học đều được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó một trường có số tiêu chí “chưa đạt” ít nhất là 5/61 (8,1%) tiêu chí, 25 trường (21,36% số trường) có 12 tiêu chí “chưa đạt”.12 tiêu chí chưa đạt là con số tối đa để một trường được công nhận đạt tiêu chuẩn CLGD.


Số tiêu chí và tỷ lệ % các trường đại học chưa đạt - Kết quả tính toán của GS.TS Nguyễn Quang Dong trên cơ sở dữ liệu được xây dựng từ 117 Nghị quyết của các Hội đồng KĐCLGD.

Số tiêu chí và tỷ lệ % các trường đại học chưa đạt - Kết quả tính toán của GS.TS Nguyễn Quang Dong trên cơ sở dữ liệu được xây dựng từ 117 Nghị quyết của các Hội đồng KĐCLGD.

GS Dong cho biết, 10 tiêu chuẩn KĐCLGD phản ánh quản trị đại học theo từng chức năng của một trường. Mỗi tiêu chuẩn có từ 2 – 9 tiêu chí. Cụ thể:


Tiêu chuẩn và tỷ lệ phần trăm số tiêu chí chưa đạt - Kết quả tính toán trên cơ sở dữ liệu được tác giả xây dựng từ 117 Nghị quyết của các Hội đồng KĐCLGD.

Tiêu chuẩn và tỷ lệ phần trăm số tiêu chí chưa đạt - Kết quả tính toán trên cơ sở dữ liệu được tác giả xây dựng từ 117 Nghị quyết của các Hội đồng KĐCLGD.

Trên cơ sở dữ liệu trên, GS.TS Dong cho rằng, 3 tiêu chuẩn yếu nhất của các trường đại học là: Tiêu chuẩn 3 (Chương trình đào tạo) có tỷ phần trăm các tiêu chí chưa đạt cao nhất 27,6%; Tiêu chuẩn 7 (Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ) – 23,6% và Tiêu chuẩn 5 (Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên) – 21,5%.

Ba tiêu chuẩn các trường thực hiện tốt nhất: Tiêu chuẩn 1, Tiêu chuẩn 6 (Người học) và tiêu chuẩn 8 (Hợp tác quốc tế). Các Tiêu chuẩn này có tỷ lệ các tiêu chí chưa đạt nhỏ hơn 10%.

Giải thích vì sao nhiều trường có tỷ lệ tiêu chí chưa đạt ở mức cao, GS Dong cho biết, trong tiêu chuẩn 3, lý do các trường có tỷ lệ cao các tiêu chí chưa đạt là: các chương trình đào tạo khi xây dựng mới/bổ sung chưa khảo sát thị trường, chưa tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến của các trường trong và ngoài nước, chưa có chuẩn đầu ra, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ chưa đáp ứng quy định, chưa định kỳ đổi mới chương trình đào tạo, chưa đánh giá chương trình đào tạo…

Lý do dẫn đến Tiêu chuẩn 7 có tỷ lệ các tiêu chí chưa đạt cao: các trường chưa có số lượng công bố khoa học, chưa có số đề tài nghiên cứu, triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ phù hợp với quy định và năng lực của trường, chưa đầu tư cho nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên theo quy định…

Tiêu chuẩn 5 có tỷ lệ các tiêu chí chưa đạt cao là do: thiếu cán bộ (cấp phòng, khoa, bộ môn) dẫn đến bổ nhiệm cán bộ không phù hợp với nhiệm vụ được giao, tỷ lệ sinh viên/giảng viên cao, cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa phù hợp về tuổi đời, tuổi nghề…

Về tổ chức và quản lý, theo GS Dong, tỷ lệ các trường chưa đạt là 35,9% và 33,3%. Cụ thể, đánh giá cơ cấu tổ chức của trường đại học theo Điều lệ trường đại học và các quy định pháp luật khác có liên quan, được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của trường.

Về mặt nội hàm, các trường đại học phải có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định pháp luật và cơ cấu tổ chức này phải được văn bản hóa. 3 nhóm lý do dẫn đến 35,9% số trường chưa đạt tiêu chí này là:

Trường đại học công lập chưa có Hội đồng Trường. Nguyên nhân chưa có Hội đồng trường do sự chậm trễ trong phê duyệt của cơ quan chủ quản cấp trên. Đối với các trường tư thục, lý do là thành viên của Hội đồng quản trị chưa phù hợp theo quy định…

Từ kết quả khảo sát, GS Dong kiến nghị, Bộ GD&ĐT cần tổng kết công tác KĐCLGD, với các các tiêu chuẩn có kết quả kiểm định xấu, cần có các chính sách/quy định để các trường tích cực điều chỉnh các hoạt động, khắc phục yếu kém của trường, từ đó toàn hệ thống sẽ tốt hơn.

Bài 2: Không trường đại học nào đạt tất cả tiêu chí về chương trình đào tạo

Nhật Hồng

MỚI NHẤT
Cô giáo mầm non 9X xinh đẹp, đa tài
Cô giáo mầm non 9X xinh đẹp, đa tài

(Dân trí) - Với sự trẻ trung, xinh đẹp, không chỉ là một giáo viên nhiệt tình, năng nổ trong công tác giảng dạy, cô giáo Hà Thị Yên, ở bản Hiêu (xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) còn tham gia làm du lịch cộng đồng tại địa phương.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 12:17

“Cô giáo 20 năm cắm bản trồng người” được đề cử để Bộ GĐ&ĐT vinh danh
“Cô giáo 20 năm cắm bản trồng người” được đề cử để Bộ GĐ&ĐT vinh danh

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục đề cử 2 nhà giáo tiêu biểu để Bộ GD&ĐT xem xét tặng Bằng khen nhân dịp lễ tri ân nhà giáo 20/11 tới đây. 1 trong 2 nhà giáo được đề cử là cô Hoàng Thị Hương, nhân vật trong bài viết “20 năm cắm bản trồng người” mà Dân trí vừa đăng tải.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 07:50

“Bóc” kẽ hở dẫn tới tiêu cực, sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia
“Bóc” kẽ hở dẫn tới tiêu cực, sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia

(Dân trí) - “Việc giao cho các Sở GD-ĐT tự tổ chức chấm thi chỉ phù hợp với yêu cầu công nhận kết quả tốt nghiệp THPT, không phù hợp với việc tuyển sinh cao đẳng, đại học. Đây chính là kẽ hở để phát sinh tiêu cực, sai phạm nghiêm trọng tại các địa phương, ảnh hưởng tới chất lượng sinh viên”…

Thứ sáu, 19/10/2018 - 07:43

Bênh bạn gái, nam sinh lớp 12 bị nam sinh lớp 10 dùng dao rạch bụng
Bênh bạn gái, nam sinh lớp 12 bị nam sinh lớp 10 dùng dao rạch bụng

(Dân trí) - Ngày 19/10, lãnh đạo Trường THPT TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, Hội đồng kỷ luật của trường sẽ họp để kỷ luật em Đ.K.Đ., đang học lớp 10 tại trường này.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 07:40

Phạt 30 triệu đồng đối với trường tiểu học để hơn 300 học sinh ngộ độc
Phạt 30 triệu đồng đối với trường tiểu học để hơn 300 học sinh ngộ độc

(Dân trí) - Liên quan đến vụ ngộ độc khiến 352 học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình đã xử phạt trường này số tiền 30 triệu đồng.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 05:00

Hơn 300 sinh viên có nguy cơ bị xóa tên nếu không nộp bằng tốt nghiệp THPT
Hơn 300 sinh viên có nguy cơ bị xóa tên nếu không nộp bằng tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Ngày 18/10, Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM công bố 349 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 không nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung hồ sơ trúng tuyển nhập học (giấy khai sinh, học bạ). Nếu sinh viên không bổ sung các văn bằng này thì sẽ bị xoá tên khỏi trường.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 03:40

Mang phụ huynh làm “bình phong” để lạm thu?
Mang phụ huynh làm “bình phong” để lạm thu?

(Dân trí) - Không những “vẽ” ra nhiều khoản thu vô lý mà Trường Tiểu học Ba Đình (TP. Thanh Hóa) còn nâng mức thu cao “chót vót” khiến phụ huynh bất bình. Đáng nói, lãnh đạo trường này cho rằng đó là do phụ huynh “tự nguyện”.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 02:28

Toán tương tác: Ai xếp được nhiều quân domino nhất?
Toán tương tác: Ai xếp được nhiều quân domino nhất?

(Dân trí) - Nếu bạn từng chơi Domino chắc dễ dàng nắm được quy luật chơi trong đề toán tương tác lần này. Tuy nhiên làm thế nào để xếp được nhiều quân domino nhất lại là điều không hề đơn giản.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 02:00

Philippines: Giáo viên bơi qua 14 khúc sông để mang con chữ đến học trò
Philippines: Giáo viên bơi qua 14 khúc sông để mang con chữ đến học trò

(Dân trí) - Với các giáo viên tại khu vực hẻo lánh ở Philippines, quá trình đem con chữ tới với học sinh còn được đánh đổi bằng những hiểm nguy đe dọa tới tính mạng khi các thầy cô sẵn sàng bơi qua dòng nước xiết trên đường tới trường.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 01:53

ĐH Bách khoa TPHCM thay đổi khung giờ dạy từ 6h sáng, sinh viên hoang mang?
ĐH Bách khoa TPHCM thay đổi khung giờ dạy từ 6h sáng, sinh viên hoang mang?

(Dân trí) - Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM vừa có thông báo thay đổi khung giờ giảng dạy, với 17 tiết, bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 22h10 đêm. Thông báo này được fanpage sinh viên trường đăng tải và nhận được nhiều ý kiến băn khoăn, hoang mang từ sinh viên.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 12:05

Vụ hàng trăm học sinh ngộ độc: Trường chưa thể nấu ăn bán trú trở lại
Vụ hàng trăm học sinh ngộ độc: Trường chưa thể nấu ăn bán trú trở lại

(Dân trí) - Sau vụ ngộ độc thức ăn khiến hàng trăm học sinh phải nhập viện, đến nay trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Ninh Bình) vẫn chưa thể tổ chức ăn bán trú trở lại. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 11:30

Học tiếng Anh: Những từ lóng Anh - Úc được bạn trẻ Úc ưa dùng
Học tiếng Anh: Những từ lóng Anh - Úc được bạn trẻ Úc ưa dùng

(Dân trí) - Những từ lóng tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất tại nước Úc đã được tập hợp trong bài học ngày hôm nay. Đây là một video rất thú vị có sự tham gia của vị khách người Úc đặc biệt. Hãy cùng khám phá nhé!

Thứ sáu, 19/10/2018 - 10:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Long An: Hơn 200 giáo viên bị nợ lương đã được trả
Long An: Hơn 200 giáo viên bị nợ lương đã được trả

(Dân trí) - Sau gần 2 tháng giáo viên bị nợ lương vì vượt biên chế, UBND huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đã chi trả toàn bộ lương cho hơn 200 giáo viên. Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa cũng đã điều chỉnh lại biên chế cho các giáo viên vượt biên chế tại các trường trên địa bàn.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 08:10

TPHCM chính thức bỏ cộng điểm nghề trong tuyển sinh lớp 10
TPHCM chính thức bỏ cộng điểm nghề trong tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, TPHCM sẽ không áp dụng chính sách cộng điểm chứng chỉ nghề phổ thông.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 08:08

Thả nổi chất lượng trung tâm ngoại ngữ: Người học lãnh đủ
Thả nổi chất lượng trung tâm ngoại ngữ: Người học lãnh đủ

(Dân trí) - “Mặc dù các cơ quan quản lý đã có kiểm soát và quy định cụ thể nhưng do địa bàn quá rộng, nhiều lớp tiếng Anh tự phát và không chính thống, khiến cơ quan chức năng rất khó quản lý các trung tâm ngoại ngữ”. Trên đây là ý kiến của bà Nguyễn Lam Giang, Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á của Trường ĐH Waikato (New Zealand) khi nhận xét về chất lượng của một số trung tâm ngoại ngữ hiện nay.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 07:01

Bộ GD&ĐT cắt giảm, đơn giản hóa 57% điều kiện kinh doanh
Bộ GD&ĐT cắt giảm, đơn giản hóa 57% điều kiện kinh doanh

(Dân trí) - Năm 2018, Bộ GD&ĐT đã cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP là 121/212, chiếm 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Thứ sáu, 19/10/2018 - 06:00

Con học lớp 6, không cho con học thêm liệu có yên tâm?
Con học lớp 6, không cho con học thêm liệu có yên tâm?

(Dân trí) - Con trai tôi đang học lớp 6, có rất nhiều bài vở. Tôi chưa cho con đi học thêm nên con có 2 ngày nghỉ cuối tuần, con dành thời gian tự học ở nhà và tham gia vui chơi cùng các bạn trong khu tập thể. Tôi đắn đo rất nhiều, khi hỏi chuyện mấy anh chị phụ huynh xung quanh, ai cũng cho con đi học thêm ngay từ hè.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 03:03

Thêm đối tượng trẻ em mẫu giáo được miễn học phí
Thêm đối tượng trẻ em mẫu giáo được miễn học phí

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Thứ năm, 18/10/2018 - 10:15

Trữ đủ lương thực cho học sinh vùng cao trước mùa mưa bão
Trữ đủ lương thực cho học sinh vùng cao trước mùa mưa bão

(Dân trí) - Ở huyện miền núi biên giới Tây Giang, Quảng Nam cứ đến mùa bão, đường sá sạt lở gây ách tắc giao thông khiến nguồn lương thực, thực phẩm bị đứt. Để không còn tình trạng đứt bữa cho các em học sinh, ngay từ đầu mùa mưa, các trường nội trú, bán trú trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đầy đủ.

Thứ năm, 18/10/2018 - 06:31

Một tập đoàn sở hữu 4 trường đại học?
Một tập đoàn sở hữu 4 trường đại học?

(Dân trí) - Mới đây, đại diện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng lên tiếng xác nhận đã đồng ý mua lại cổ phần của Trường ĐH Hoa Sen nhưng vẫn đang trong quá trình đàm phán số lượng cổ phần. Nếu mua đủ số cổ phần cần thiết (51% trở lên) thì tập đoàn này sẽ sở hữu đến 4 trường ĐH.

Thứ năm, 18/10/2018 - 04:22

Hà Nội: Bát nháo chất lượng trung tâm ngoại ngữ
Hà Nội: Bát nháo chất lượng trung tâm ngoại ngữ

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đầu năm học, đơn vị này đều có các văn bản chỉ đạo siết chặt quản lý các trung tâm ngoại ngữ, đồng thời kiểm tra đột xuất một số cơ sở giáo dục ngoài nhà trường. Tuy nhiên, để biết được trung tâm nào chất lượng, có đội ngũ giáo viên uy tín, hầu hết đều phải đóng vai “người học thông minh” để tự tìm hiểu.

Thứ năm, 18/10/2018 - 02:21

Trường ĐH Hà Nội: 100% sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Nhật đều có việc làm
Trường ĐH Hà Nội: 100% sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Nhật đều có việc làm

(Dân trí) - Thông tin trên được đưa ra tại Lễ kỷ niệm 45 năm giảng dạy tiếng Nhật và 25 năm thành lập khoa tiếng Nhật của trường ĐH Hà Nội tổ chức sáng nay ngày 18/10.

Thứ năm, 18/10/2018 - 02:00

Vingroup và SMU hợp tác nâng cao năng lực quản trị
Vingroup và SMU hợp tác nâng cao năng lực quản trị

(Dân trí) - Ngày 18/10/2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và Đại học Quản lý Singapore (SMU) đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quản trị kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Ký kết nhằm thúc đẩy việc đào tạo các mô hình kinh doanh và xây dựng các thế hệ doanh nhân có bản lĩnh và chuyên môn, đáp ứng khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Thứ năm, 18/10/2018 - 01:58

Talkshow “Du học Mỹ: còn gì hay, ngoài việc làm tại Mỹ”.
Talkshow “Du học Mỹ: còn gì hay, ngoài việc làm tại Mỹ”.

(Dân trí) - Ngày 13/10 vừa qua, Viện Đào Tạo Quốc Tế IEI –Đại Học Quốc Gia TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Du học Mỹ: Còn gì hay, ngoài việc làm tại Mỹ”.

Thứ năm, 18/10/2018 - 01:50