Thứ bảy, 07/07/2018 - 12:34

Trắc nghiệm về bảng tuần hoàn hóa học:

Bạn còn nhớ ký hiệu hóa học của Vàng là gì?

Dân trí

Liệu bạn còn nhớ tên ký hiệu quốc tế của các nguyên tố hóa học? Thử làm trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra xem nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Tin liên quan

Trắc nghiệm kiến thức

Từ khóa:

Mới nhất