Thanh Hóa:

Bất cập về thừa, thiếu giáo viên, nhân viên hành chính

Dân trí Đến thời điểm này, mặc dù đã hết học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, nhưng tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nhiều ngành, địa phương, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân viên nhưng chưa bị xử lý.
>>TPHCM: Giáo viên mầm non trúng tuyển nhưng… từ chối nhận việc

Thiếu hơn 5.000 giáo viên, nhân viên hành chính

Theo báo cáo của Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa thì tổng số biên chế Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT tạm giao năm học 2016 - 2017 của tỉnh Thanh Hóa là 48.666. Còn tổng số cán bộ (CB), giáo viên (GV), nhân viên hành chính (NVHC) hiện có là 49.426 người.

Nhiều trường học thiếu giáo viên, nhân viên, nhất là giáo viên các môn đặc thù
Nhiều trường học thiếu giáo viên, nhân viên, nhất là giáo viên các môn đặc thù

Nhu cầu số lượng người làm việc theo quy định của tỉnh Thanh Hóa ở các cấp học năm học 2016 - 2017 là 53.235 người. So với biên chế tạm giao năm học 2016 - 2017 thì nhu cầu biên chế theo quy định của tỉnh Thanh Hóa ở cấp Mầm non còn thiếu 4.123 người, Tiểu học thiếu 1.223, THCS thừa 256 và THPT thiếu 521 người. So với biên chế hiện có thì nhu cầu biên chế theo quy định cấp Mầm non còn thiếu 2.636, Tiểu học thiếu 1.801 người, THCS thừa 958 người và THPT thiếu 331 người.

Còn nhu cầu thực tế tại các cấp học năm học 2016 - 2017 là 53.664. So với biên chế hiện có thì Mầm non còn thiếu 2.874, Tiểu học thiếu 1.797, THCS thừa 763 và THPT thiếu 339.

Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 9656/UBND-VX về việc sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ quản lý, GV, NVHC các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; các huyện, thị, thành phố tiến hành sắp xếp, điều chuyển cán bộ quản lý, GV, NVHC trong phạm vi huyện, đến nay đã điều chuyển được 1.371 người.

Trách nhiệm thuộc về UBND các huyện?

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, nguyên nhân khách quan của tình trạng nêu trên là do tác động từ việc tăng, giảm dân số cơ học, số lượng học sinh các cấp Mầm non, Tiểu học và THCS giảm mạnh những năm trước đây, do đó thừa GV, đặc biệt là GV THCS. Trong những năm gần đây, số lượng học sinh Mầm non, Tiểu học tăng, tuy nhiên biên chế GV hàng năm không được giao bổ sung hoặc sắp xếp điều chuyển GV từ THCS xuống bậc Tiểu học hoặc Mầm non chưa được nhiều.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường chuẩn quốc gia bậc Tiểu học, học 2 buổi/ngày thì định mức là 1,5 GV/lớp, nhưng hầu hết các huyện chỉ được giao định mức biên chế là 1,2 GV/lớp. Hàng năm, GV nghỉ hưu và chuyển công tác không đồng đều giữa các bộ môn bậc THCS và THPT nên dẫn đến thừa, thiếu về cơ cấu bộ môn.

Bên cạnh đó thì nguyên nhân chủ quan là do việc chấp hành, thực hiện các văn bản quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh Thanh Hóa của một số huyện, thị xã, thành phố (các huyện) chưa nghiêm túc. Đặc biệt, một số nơi Chủ tịch UBND huyện trước khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đã vi phạm trong việc tuyển dụng và hợp đồng GV không đúng quy định, không báo cáo UBND tỉnh.

Một số địa phương thực hiện bố trí học sinh/lớp chưa đủ định mức theo quy định của UBND tỉnh. Vì vậy việc giao chỉ tiêu biên chế chưa phù hợp với số lớp thực tế của các huyện, dẫn đến tình trang thiếu GV. Nhiều đơn vị báo cáo UBND tỉnh về số lượng học sinh, số lớp và nhu cầu biên chế chưa chính xác, gây khó khăn cho các cơ quan tham mưu.

Hàng năm, theo phân cấp tại quyết định số 685/2007/QĐ-UBND, Sở Nội vụ chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát để tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế từng năm cho phù hợp với thực tế biến động về số lớp, số học sinh. Chưa phát hiện kịp thời và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân vi phạm trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Cũng theo phân cấp tại quyết định 685 thì nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn do UBND huyện quyết định. Vì vậy, phần lớn các huyện đều giao thẩm quyền cho Phòng Nội vụ là đơn vị chủ trì trong việc tham mưu tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc khối huyện.

Trách nhiệm để xảy ra tình trạng nêu trên trước hết thuộc về UBND các huyện theo phân công, phân cấp quản lý tại quyết định 685 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ chưa sát sao trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện biên chế của các huyện; chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh xử lý các vi phạm trong công tác tuyển dụng, hợp đồng GV của Chủ tịch UBND các huyện. Việc tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục chưa phù hợp với thực tế của các địa phương trong nhiều năm, dẫn tới các cơ sở gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Đối với Sở GD-ĐT qua kiểm tra chuyên môn, đã phát hiện việc thừa, thiếu GV tại các huyện ở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và đã có báo cáo UBND tỉnh trong nhiều năm, nhưng những năm trước đây chưa phối hợp tốt với Sở Nội vụ để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời.


Thời gian qua ở Thanh Hóa xảy ra nhiều vi phạm trong việc hợp đồng giáo viên tại các địa phương

Thời gian qua ở Thanh Hóa xảy ra nhiều vi phạm trong việc hợp đồng giáo viên tại các địa phương

Giải pháp mà Sở GD-ĐT Thanh Hóa đưa ra để khắc phục tình trạng thừa, thiếu GV các cấp học là UBND các huyện căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh bố trí, sắp xếp, điều động đội ngũ cán bộ quản lý, GV, NVHC theo đúng quy định trên địa bàn huyện quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những khó khăn, bất cập vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết kịp thời.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết bổ sung biên chế GV cho bậc học Mầm non còn thiếu do học sinh tăng, GV Tiểu học cho đủ định mức 1,5 GV/lớp đối với trường chuẩn quốc gia; GV thiếu cho các bộ môn còn thiếu đối với bậc THCS và THPT.Trong trường hợp Trung ương không cho tăng chỉ tiêu biên chế thì cho phép các huyện được hợp đồng GV để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, đặc biệt đối với GV Mầm non, Tiểu học.

Qua đây, Sở GD-ĐT Thanh Hóa kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại quyết định số 685 cho phù hợp với thực tế hiện nay. Trong đó, quy định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị và các huyện trong việc quản lý, sử dụng viên chức giáo dục; xử lý nghiêm các đơn vị và cá nhân để xảy ra sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Ngoài ra, các ban của Hội đồng nhân dân cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý công chức, viên chức trên địa bàn nói chung và viên chức sự nghiệp giáo dục nói riêng.

Duy Tuyên

MỚI NHẤT
Sinh viên ra trường xem nặng tiền lương, ít chú ý công việc phù hợp
Sinh viên ra trường xem nặng tiền lương, ít chú ý công việc phù hợp

(Dân trí) - Mức lương đứng hàng đầu xếp hạng ưu tiên khi tìm việc của sinh viên mới trường. Trong khi mô tả việc làm, yếu tố quan trọng để xác định một công việc có phù hợp hay không lại ít được sinh viên chú trọng.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 09:17

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giành giải thưởng công nghệ sinh thái
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giành giải thưởng công nghệ sinh thái

Trải qua 3 vòng thi đầy thử thách, ngày 3/12 vừa qua, sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội đã được vinh danh tại Lễ Trao tặng Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam 2016.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 09:00

Video bài giảng môn Lịch sử: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1930
Video bài giảng môn Lịch sử: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1930

(Dân trí) - Năm 2017, môn Lịch sử lần đầu tiên được thi dưới hình thức trắc nghiệm khiến không ít học sinh cảm thấy bỡ ngỡ. Để giúp thí sinh làm bài thi tốt, dưới đây là bài giảng "Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1930" do Tiến sĩ.Lê Thị Thu Hương (Giảng viên Đại học Thủ đô) thực hiện.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 07:08

Yêu thích ngành thiết kế, nên bắt đầu từ đâu?
Yêu thích ngành thiết kế, nên bắt đầu từ đâu?

(Dân trí) - Môn Mỹ thuật gần như hoàn toàn “vắng bóng” ở các trường THPT. Thiết kế trong ý niệm của nhiều phụ huynh chỉ là hoạt động mang tính giải trí. Dù thích ngành này nhưng không ít học sinh không biết bắt đầu từ đâu và không có sự hỗ trợ, ủng hộ từ gia đình thì càng khó hơn.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 03:00

Phải bàn cho ra vì sao thiếu giáo viên mầm non
Phải bàn cho ra vì sao thiếu giáo viên mầm non

(Dân trí) - TPHCM đã đưa chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non khá mạnh tay theo Nghị quyết 01, thế nhưng giáo viên mầm non vẫn thiếu, vẫn bỏ việc. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng phải bàn cho ra việc lý do vì đâu để xây dựng chính sách phù hợp.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 01:00

Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức game online cho học sinh, phụ huynh bức xúc
Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức game online cho học sinh, phụ huynh bức xúc

(Dân trí) - “Con tôi đang là học sinh lớp 5, do thường xuyên kiểm soát việc dùng máy tính của cháu nên tôi phát hiện cháu chơi game "Chinh phục vũ môn" trên máy tính với lịch sử khá dày trên trình duyệt web. Qua tìm hiểu, tháng 10/2015, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các địa phương đề nghị các trường phối hợp tổ chức chơi game online này cho học sinh cấp 2. Tuy nhiên, hiện game lại đang len lỏi vào các trường tiểu học”.

Thứ năm, 08/12/2016 - 10:22

Bình Định: 2 học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về
Bình Định: 2 học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về

(Dân trí) - Trên đường đi học về, hai học sinh lớp 8 Trường THCS Nhơn (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã bị cuốn trôi tử vong khi đi qua tràn có nước lũ chảy xiết.

Thứ năm, 08/12/2016 - 02:44

Đã có 40.000 bài báo khoa học quốc tế nghiên cứu về Việt Nam
Đã có 40.000 bài báo khoa học quốc tế nghiên cứu về Việt Nam

(Dân trí) - Theo thống kê, trên thế giới, số bài báo khoa học quốc tế nghiên cứu về Việt Nam đã lên tới 40.000 bài, trong đó các bài của các tác giả nước ngoài chiếm hơn 50%.

Thứ năm, 08/12/2016 - 01:39

Tranh cãi "Harvard, bốn rưỡi sáng": Sinh viên ĐH ở Bắc Mỹ có học "chết bỏ" không?
Tranh cãi "Harvard, bốn rưỡi sáng": Sinh viên ĐH ở Bắc Mỹ có học "chết bỏ" không?

(Dân trí) - Chuyện học hành ở Mỹ lại xôn xao ở Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là (1) sinh viên Bắc Mỹ có chăm học không? (2) Và họ học thế nào để hiệu quả?

Thứ năm, 08/12/2016 - 10:00

Bữa tiệc của “tín đồ sách” Sài Gòn nhân dịp sinh nhật S.Hub
Bữa tiệc của “tín đồ sách” Sài Gòn nhân dịp sinh nhật S.Hub

Ngày hội “S.hub - Hành trình một năm nhìn lại” hẳn đã để lại trong lòng các bạn trẻ Sài Gòn những ấn tượng đẹp khó quên về một không gian chia sẻ tràn đầy cảm hứng, đặc biệt là với các “mọt sách” chính hiệu.

Thứ năm, 08/12/2016 - 09:46

TPHCM sẽ tạo điều kiện để giáo viên dạy thêm đúng quy định
TPHCM sẽ tạo điều kiện để giáo viên dạy thêm đúng quy định

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có công văn gửi Sở GD-ĐT, UBND các quận huyện về tăng cường công tác tổ chức, quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Trong đó có yêu cầu các trường tạo điều kiện để giáo viên dạy thêm đúng quy định.

Thứ năm, 08/12/2016 - 09:10

Video bài giảng toán học: Thể tích khối hình chóp
Video bài giảng toán học: Thể tích khối hình chóp

(Dân trí) - Thể thích hình chóp là một dạng bài thường gặp trong đề thi từ năm 2016 trở về trước. Bắt đầu từ năm 2017, số lượng câu hỏi trắc nghiệm Toán tăng lên nên khả năng xuất hiện dạng bài này cũng sẽ tăng lên.

Thứ năm, 08/12/2016 - 07:44

ĐÁNG QUAN TÂM
Đầu tư 1,5 triệu euro cho 5 trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo
Đầu tư 1,5 triệu euro cho 5 trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo

(Dân trí) - Chiều ngày 7/12, tại Bộ GD&ĐT, đã diễn ra lễ khởi động Dự án hợp tác Việt Nam và EU về việc làm cho sinh viên. Theo đó, tổng giá trị dự án khoảng 1,5 triệu euro để cung cấp trực tiếp cho 5 trường Đại học.

Thứ năm, 08/12/2016 - 07:27

Vụ cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh: Hiệu trưởng bật khóc
Vụ cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh: Hiệu trưởng bật khóc

(Dân trí) - “Sự việc xảy ra quá bất ngờ và rất đáng buồn. Hôm qua, tôi đã suy nghĩ đến mất ngủ. Mặc dù cô giáo Hồng Anh rất được phụ huynh quý mến và yêu cầu giữ lại trường nhưng chúng tôi không thể bởi cô đã vi phạm đạo đức nhà giáo”.

Thứ năm, 08/12/2016 - 07:22

Người Việt ít tranh cãi nhất châu Á: Vui hay buồn?
Người Việt ít tranh cãi nhất châu Á: Vui hay buồn?

(Dân trí) - Theo một kết quả nghiên cứu gần đây, người Việt ít tranh cãi nhất châu Á. Điều này tưởng là một tín hiệu tích cực nhưng lại phản ánh điểm yếu của người Việt? Ít tranh cãi nhiều khi là do không đủ khả năng, tư duy tranh luận dẫn đến nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Thứ năm, 08/12/2016 - 06:00

"Để có lương 60 triệu đồng/tháng, tôi từng làm việc khó tin này"
"Để có lương 60 triệu đồng/tháng, tôi từng làm việc khó tin này"

Trước khi khởi nghiệp thành công, vị giám đốc 28 tuổi đã có hành trình bền bỉ làm những việc không tưởng.

Thứ tư, 07/12/2016 - 03:14

“Harvard, bốn rưỡi sáng”: Sự thật có bị thổi phồng?
“Harvard, bốn rưỡi sáng”: Sự thật có bị thổi phồng?

(Dân trí) - Những trí thức Việt trẻ đã, đang học tập tại Đại học Harvard đều cho rằng, họ không hề thấy cảnh tượng “sinh viên ở nhà ăn không một tiếng động”, ai cũng “cày” tựa “siêu nhân” không kể ngày đêm trên bàn ăn, thư viện như miêu tả trong bài viết “Harvard, bốn rưỡi sáng”…

Thứ tư, 07/12/2016 - 02:04

Hà Nội: Tăng mức trần học phí trường công lập chất lượng cao
Hà Nội: Tăng mức trần học phí trường công lập chất lượng cao

(Dân trí) - Chiều 6/12, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND, ngày 17/7/2013 của HĐND TP về “Cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô”.

Thứ tư, 07/12/2016 - 01:15

TPHCM: Giáo viên mầm non trúng tuyển nhưng… từ chối nhận việc
TPHCM: Giáo viên mầm non trúng tuyển nhưng… từ chối nhận việc

(Dân trí) - Theo báo cáo của TPHCM, tình trạng thiếu giáo viên mầm non vẫn chưa được khắc phục do không đủ nguồn ứng cử viên để tuyển dụng cũng như nhiều giáo viên không nhận nhiệm sở sau khi đã trúng tuyển.

Thứ tư, 07/12/2016 - 10:50

Kết quả PISA 2015: Việt Nam đứng thứ 8/72 quốc gia về lĩnh vực khoa học
Kết quả PISA 2015: Việt Nam đứng thứ 8/72 quốc gia về lĩnh vực khoa học

(Dân trí) - Ngày 6/12/2016, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố kết quả của các nước tham gia PISA 2015. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 8 về lĩnh vực khoa học trên tổng số 72 quốc gia tham gia đánh giá.

Thứ tư, 07/12/2016 - 09:26

Ngành không có sinh viên học, trường vẫn nhận gần 2 tỷ đồng kinh phí đào tạo
Ngành không có sinh viên học, trường vẫn nhận gần 2 tỷ đồng kinh phí đào tạo

(Dân trí) - Trong 2 năm 2014 và 2015, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An không có sinh viên nào thuộc hệ chính quy bậc đại học và cao đẳng ngành Khoa học cây trồng và Lâm nghiệp. Tuy nhiên, trường này vẫn báo và được nhận gần 2 tỷ đồng kinh phí đào tạo đối với 2 ngành trên.

Thứ tư, 07/12/2016 - 07:54

Trường bị tố ép học sinh mua sim điện thoại mới được kiểm tra môn Anh văn
Trường bị tố ép học sinh mua sim điện thoại mới được kiểm tra môn Anh văn

(Dân trí) - Báo Dân trí vừa nhận được phản ánh của một số phụ huynh học sinh tại Cần Thơ cho rằng, mới đây nhà trường phối hợp với công ty viễn thông buộc học sinh phải mua sim điện thoại thì mới được thi Anh văn bởi phần mềm thi Anh văn được công ty này cung cấp.

Thứ tư, 07/12/2016 - 06:00

Harvard, bốn rưỡi sáng
Harvard, bốn rưỡi sáng

(Dân trí) - Đây là một bài văn đáng để cả tỉ người trên thế giới đọc đi đọc lại và cảm nhận một cách sâu sắc! Tôi đã đọc ít nhất 100 lần. Tôi tin rằng bạn càng đọc càng thu nhặt được nhiều điều lớn lao!

Thứ tư, 07/12/2016 - 12:30

Học sinh Việt Nam đạt giải cao trong cuộc thi toán học Australia
Học sinh Việt Nam đạt giải cao trong cuộc thi toán học Australia

(Dân trí) - 11 học sinh đến từ các trường học ở Việt Nam đã xuất sắc giành được các giải thưởng cao trong Cuộc thi Toán học Australia (AMC) và Cuộc thi Olympic Toán học Australia dành cho học sinh trung học cơ sở (AIMO) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Thứ tư, 07/12/2016 - 12:11